ศอ.บต.นำมุสลิมใต้ 112 คน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง ไปอัมเราะห์ที่มักกะห์

513

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอารเบีย ชุดแรก 112 คน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2564 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ซึ่งรัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกในรอบ 2 ปี นับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียได้ผ่อนปรนมาตรการในการเข้า – ออก ของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้วางไว้อย่างเข้มงวด

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยขอให้ทุกคนประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้เดินทางไปสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาที่ตนเองนับถือ ซึ่งทุกคนถือเป็นทูตของประเทศไทย ในการไปทำหน้าที่ในฐานะคนไทย และเมื่อกลับมาแล้วขอให้ทุกคนกลับมาทำประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคนดีของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม และช่วยกันสร้างสรรค์ความสุข ความเจริญให้กับประเทศชาติ และที่สำคัญการเดินทางไปในครั้งนี้ ขอให้เป็นการประกอบพิธีอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม” อย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้

ทางด้านนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขอดูอาร์ เพื่อเป็นการขอพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ดำเนินการประกอบพิธีอุมเราะห์สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ตลอดจนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมเน้นย้ำการดูแลตนเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางต่อโดนกาตาร์แอร์ไลน์

นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสารของท่ากาอาศยานนราธิวาสในครั้งนี้ว่า ได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดกรอง และการแบ่งพื้นที่สำหรับญาติมิตรที่จะมาร่วมส่งผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ โดยทางท่าอากาศยานได้มีการจัดสถานที่ต้อนรับและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ญาติพี่น้องทุกคน เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่จะร่วมเดินทางทุกคน และได้ประชาสัมพันธ์ถึงการเว้นระยะห่าง และการดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างดีใจที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพราะถือเป็นการสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯทุกคน ซึ่งทุกคนที่เป็นชาวไทยมุสลิมนั้น มีความมุ่งหวังอย่างมากที่จะเดินทางไปดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุเดียอาระเบีย เชื่อว่า การประกอบพิธีอุมเราะห์ จะเป็นอุมเราะห์ที่เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม โดยทุกคนพร้อมที่จะกลับมาเป็นเครือข่ายในการพัฒนา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน ซึ่งอาจจะต้องเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคม
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 112 คน ประกอบด้วย พื้นที่ จ. สงขลา 3 คน ,จ. ปัตตานี 31 คน, จ.ยะลา 34 คน และนราธิวาส 44 คน แบ่งการเดินทางออก 2 รุ่น โดยวันนี้เป็นการเดินทางรุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน เดินทางวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในรุ่นที่ 2 จะมีการจัดพิธีส่งและอำนวยพรให้เช่นเดียวกัน

CR ภาพและข่าวโดย ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.