CP จับมือ มอ.ปัตตานี ส่งเสริมธุรกิจ “Five Star Salam” ให้นศ.มีความรู้และรายได้

100

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ เตรียมเปิดธุรกิจไก่ทอด ไก่ย่าง “Five Star Salam” ใน มอ.ปัตตานี ช่วยนักศึกษา มีรายได้ พร้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การทําธุรกิจเพื่อให้นําไปใช้ได้จริง

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่าในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “กลุ่มธุรกิจในเครือ CP” ได้ตกลงในความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรตามโครงการ CPF in Your Area โดยเปิดธุรกิจไก่ทอด ไก่ย่าง “Five Star Salam” บริเวณ ข้างสระว่ายน้ำภายใน วิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีเวทีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงในการประกอบธุรกิจจริง ก่อนจบการศึกษา พร้อมการสร้างรายได้ผ่านบริษัทจำลองของธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam”

ทั้งนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะให้ยืมร้านสําเร็จรูปแบบน็อคดาวน์ รูปแบบ Glass House ขนาด 5×3 เมตร รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้และมอบวัตถุดิบในการขายครั้งแรก รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่วิทยาเขตปัตตานีโดยไม่คิดมูลค่า ตลอดจนจัดอบรมให้นักศึกษามีความรู้ในการทำธุรกิจด้วย