แพทย์หญิงชาวเวเนซูเอล่าเข้ารับอิสลาม

326

แพทย์หญิงชาวเวเนซูเอล่าท่านนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิสลามและการใช้ชีวิตของหญิงมุสลิมขณะที่เที่ยวในประเทศตุรกี และตัดสินใจเข้ารับอิสลามในที่สุด

This Venezuelan doctor learned about Islam and the way Muslim women are treated while visiting Turkey and decided to revert to Islam.

Alhamdulillah!! Welcome  to Islam dear sister.