ภาพถ่ายชาวจีนมุสลิมเมื่อปีคศ.1900…ภาพนี้อายุ 117 ปี

172

ภาพถ่ายชาวจีนมุสลิมเมื่อปีคศ.1900…ภาพนี้อายุ 117 ปี
An old Chinese Muslim in the early 1900s.

ดาบแห่งอัลเลาะฮ์