สุลต่านกลันตัน สถาปนาสตรีชาวอิตาลี เป็นพระราชินี

811

Sultan Muhammad V แห่งรัฐกลันดันได้ประกาศสถาปนา Nur Diana Petra Abdullah สาวชาวอิตาลี(บางสายรายงานว่าเป็นชาวเช็ก) ขึ้นเป็นSultanah (พระราชินี) แห่งกลันตัน
.
การสถาปนาครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการสืบบัลลังค์เนื่องจากในปัจจุบัน Sultan Muhammad V ได้สถาปนา พระอนุชา Tengku Muhammad Fa-iz Petra ขึ้นเป็นTengku Mahkota (Crown Prince) หรือมกุฎราชกุมารแห่งรัฐ แต่ถ้าพระราชินีที่ได้รับการสถาปนาทรงพระครรภ์และมีพระประสูตรเป็นพระโอรส แน่นอนว่าตำเเหน่ง Tengku Mahkota ก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นของพระโลหิตสายตรง
.
Sultan Muhammad V เคยดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย (Yang di-Pertuan Agong) พระองค์ที่ 15 (ปัจจุบันพระองค์ที่ 16) แต่ลาออกจากตำแหน่งไปเนื่องจากทรงอภิเษกกับนางแบบรัสเซียซึ่งมาพบภายหลังว่าเคยถ่ายภาพวาบหวิวมาก่อน

พระองค์ยังเคยอภิเษกกับคุณกังสดาล พิพิธภักดี บุตรสาวอดีต ส.ส. ปัตตานีเชื้อสายสุลต่านปาตานี(ที่เป็นพระญาติกับทางกลันตัน) การอภิเสกครั้งนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงทรงเสร็จด้วย
.
มีประเด็นที่น่าสนใจอีกคือ Tengku Muhammad Fa-iz Petra มกุฎราชกุมารก็ทรงอภิเษกกับชาวต่างชาติสัญชาติสวีเดน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Che Puan Sofie Louise Johansson Petra (ภาพประกอบ 3)

Tengku Muhammad Fa-iz Petra และ Che Puan Sofie Louise Johansson Petra

CR. ดร.ชัยวัฒน์ มีสัญฐาน