งานใหญ่มาก!พิธีเปิดป้าย-มอบโฉนดที่ดินมัสยิดฮิดายะห์ พุมเรียง ผู้ใหญ่ระดับประเทศร่วมเพียบ

ยิ่งใหญ่มากงาน เปิดป้าย-มอบโฉนดมัสยิดฮิดายะห์ บ้านพุมเรียง มุสลิมระดับประเทศเข้าร่วมเพียบ ผู้ว่าฯระบุ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”