อิหม่าม’ญัมอิยะตุลอิสลาม’สุดปลื้มได้โฉนดที่ดิน ขอบคุณคณะอดีตรมว.มหาดไทย ช่วยชาวพุมเรียง

อิหม่าม’ญัมอิยะตุลอิสลาม’สุดปลื้มได้โฉนดที่ดิน ขอบคุณคณะอดีตรมว.มหาดไทย ช่วยมัสยิด-ชาวพุมเรียง ได้รับโฉนดมากกว่า 60 ราย