ช้างพ่นน้ำ มีให้เห็นที่อยุธยา

292

สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ททท.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) และ วังช้างอยุธยา แล เพนียด
จัดงาน “#สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง ประจำปี 2560” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2560 ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ ด้านหน้าอาคารเรือนไทย ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์แบบวิถีไทย แต่งกายด้วยชุดไทยร่วมสมัย เล่นน้ำสงกรานต์กับช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา