กทม. เปิดสวนราษฎร์ภิรมย์ สวนชุมชนพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่เพื่อชาวหนองจอก

2027

กทม. เปิดสวนราษฎร์ภิรมย์ สวนชุมชนพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่เพื่อชาวหนองจอก

(11 เม.ย. 60) เวลา 17.00 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “สวนราษฎร์ภิรมย์” เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการ ของชาวชุมชนในพื้นที่หนองจอก และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ภายในงานพิธีเปิดมีการเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ แปลงผักสาธิต และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และสินค้าด้านการเกษตรของชุมชน ชมการแสดงบทเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และชมการแสดงลิเกฮูรู และการแสดงเวที โดยมีนายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตหนองจอก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

ทั้งนี้ “สวนราษฎร์ภิรมย์” มีความหมายว่า สวนสาธารณะแห่งความรื่นรมย์ของประชาชน เป็นหนึ่งในสวนแห่งที่ 35 ของกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ในเขตหนองจอก สวนแห่งนี้สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครได้ประสานสำนักงานเขตหนองจอก ขอใช้ที่ดินบริเวณซอยสุวินทวงศ์ 47 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก ก่อสร้างสวนสาธารณะ ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีถนนตัดผ่าน ทำให้พื้นที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา และด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 6 ตารางวา และได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะดังกล่าวในรูปแบบสวนชุมชน ภายใน “สวนราษฎร์ภิรมย์” ประกอบด้วย ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สถานีออกกำลังกายกลางแจ้ง เส้นทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย ระยะทาง 400 เมตร อาคารสุขาสาธารณะ ศาลาพักผ่อนและจัดพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งเป็น 1 ใน 19 ภารกิจ ผลักดันทันที คือ การปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เดิมพื้นที่ของ “สวนราษฎร์ภิรมย์” แห่งนี้เป็นที่ดินรกร้างยังไม่ได้รับการพัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาสำรวจและเข้าทำการพัฒนา จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนในย่านหนองจอกได้ใช้พักผ่อน ออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สอดคล้องกับนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของกรุงเทพฯ ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิต และภารกิจ การปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราช ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า “ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” ทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีสวนสาธารณะ และพื้นที่ที่สีเขียว จำนวน 7,568 แห่ง โดยมีพื้นที่รวมกัน จำนวน 21,985 ไร่ และสวนราษฎร์ภิรมย์แห่งนี้ นับเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานครมอบให้กับประชาชน โอกาสนี้จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างสวนราษฎร์ภิรมย์จนแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการประชาชนในวันนี้