สมเกียรติ! นายกฯต้อนรับ ‘บิน ซัลมาน’มกุฎราชกุมารคนดัง วันนี้มีกำหนดการสำคัญ

367

มกุฎราชกุมารซาอุดิอารเบียบ เสด็จถึงประเทศไทยกลางดึก นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ เตรียมเจรจาและลงนามข้อตกลงในวันนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับเสด็จเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งได้รีบเชิญเป็นแขกพิเศษในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค หรือเอเปค ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

คณะของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน Prince Abdulaziz bin Salman รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีM Prince Turki bin Muhammad bin Fahd รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Prince Faisal bin Farhan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรักษาการกระรวงกิจการการสื่อสาร Dr. Majed Al-Qasabi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน Khalid Al-Falih รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม Ahmed Al-Rajhi เลขาธิการสำนักมกฎราชกุมาร Prince Dr. Bandar Al-Rasheed และ รองอธิบดีกรมพิธีการสำนักมกฎราชกุมาร Rakan Al-Tubaishi.

การมาเยือนของมกุฎราชกุมารซาอุฯ ในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย โดยจะมีการลงลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับที่ครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจหลากหลายสาขารวมทั้งพลังงาน วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ค้าปลีก การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างกัน รวมทั้งการเปิดโอกาสสำหรับแรงงานไทยเดินทางไปทำงานที่ซาอุดิอารเบีย

สำหรับหมายกำหนดการของมกุฎราชกุมารซาอุดิอารเบียบ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีพิธีรับเสด็จ และถวายพระกระยาหารค่ำ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)

เวลา 22.00 น. มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จฯ ถึงทำเนียบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ฉายพระรูปร่วมกับนายกรัฐมนตรี ณ บันไดโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นจะทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาล ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 22.15 น. การหารือทวิภาคี ระหว่างไทยกับซาอุดิอารเบียบ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 23.00 น. นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จฯ ไปยังโถงกลางตึกสันติไมตรี เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ

เวลา 23.15 น. งานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 00.15 น. นายกรัฐมนตรี ส่งเสด็จ มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ จุดเทียบรถยนต์พระที่นั่ง ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล