เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ

ad1
 

M-Today PDF

 

อุซเบกิสถาน แก้รธน.ปฏิรูปประเทศ ประชาชน50,000ร่วมเสนอความเห็น

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเสนอะแนะต่าง ๆ ในการปฎิรูปรัฐธรรมนูญ ความคิดในการการแก้ไขปฏิรูปรัฐธรรมนูญของอุซเบกิสถานไม่ได้จู่ ๆ ก็เกิดขึ้นมา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 29 ปี วันรัฐธรรมยูญเมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 2564 และอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาแผนยุธศาสตร์ชาติอุซเบกิสถาน ปี พ.ศ. 2565-2569

M Mart

เรื่องยอดนิยมในสัปดาห์

เรื่องยอดนิยมตลอดกาล