เครือข่ายภาคปชช.นัดเคลื่อนไหว ยื่นหนังสือออก กฎหมาย ควบคุมกัญชา

34

เคลื่อนไหวแล้ว ! เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย นัดหมายเดินทาง ไปยื่นหนังสือต่อพรรคการเมืองต่างๆ จากนั้นยื่นหนังสือพร้อมเฝ้าการประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ส. ในวันอังคารที่ 22 พ.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำกลุ่ม เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย แถลงการผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงการเดินทางไปยื่นหนังสือ ให้กับพรรคการเมืองต่างๆ และ เดินทางไปติดตามการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีการให้เหตุผล และ นัดหมายต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประกาศการชุมนุม
มาร่วมกันทวงคืนกัญชาจากยาเสพติด หน้าสำนักงาน กพร. ตรงข้ามประตู1 ทำเนียบรัฐบาล 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะต้องไม่นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ในทางตรงกันข้ามต้องเร่งผลักดันให้ พ.ร.บ.กัญชาบังคับใช้ การดึงกัญชาเข้าสู่โหมดยาเสพติดเท่ากับการรีเซ็ตใหม่ในกติกากัญชาของประเทศ การรีเซ็ตใหม่นี้จะสร้างกติกาให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มไหนขึ้นอยู่ที่ใครถืออำนาจ
มีแต่การผลักดันกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา จึงจะสร้างหลักประกันว่ากัญชาเป็นของประชาชน เพราะกฎหมายระดับ พ.ร.บ.ออกโดย ส.ส. ซึ่งยังผูกพันประชาชน และการแก้ไขย่อมเป็นที่รับทราบของประชาชน

อีกทั้งการวางข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาไม่สามารถทำตามอำเภอใจของฝ่ายบริหารได้ แต่ต้องออกกลไกใดๆ ตามหลักการใน พ.ร.บ. เท่านั้น นี่คือหลักประกันของประชาชนว่าในอนาคตหากมีการออกกติกาใดๆ จะไม่นำไปสู่การละเมิดต่อสิทธิของประชาชน หากปล่อยให้การออกกติกาอยู่ในมืออำนาจรัฐ ใครจะเชื่อบ้างว่า วิษณุ เครืองาม จะซื่อตรงต่อประชาชน ไม่ออกมาตรการเพื่อเอื้อทุนใหญ่ กีดกันทุนน้อยและประชาชนโดยรวม

หนทางที่ชอบธรรมที่สุดคือ การออกกฎหมายในระดับ พ.ร.บ.มาบังคับใช้เพื่อควบคุมกัญชาเชิงระบบในประเทศไทย ความพยายามในการนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดจึงเป็นการกระทำที่ก่อผลกระทบต่อประชาชนที่กำลังปลูกกัญชาในขณะนี้นับล้านราย และหลังจากนั้น จะมีการสร้างกติกากีดกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกัญชานับเป็นผลกระทบระยะยาว

ทั้งนี้ในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมการไปยื่นหนังสือกับพรรคการเมือง หลังจากนั้นนัดหมายกันมาเพื่อเฝ้าติดตามการประชุม หน้าสำนักงาน กพร.ตรงข้ามประตูหนึ่งทำเนียบรัฐบาล เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โดยเครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย จะได้ร่วมหารือกำหนดการเคลื่อนไหวหลังทราบผลการประชุมต่อไปเพื่อสิทธิพื้นฐานการเข้าถึงกัญชาของประชาชน

เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย
วันที่ 17 พ.ย.65