ไทย-ซาอุฯลงนามร่วมมือ 5 ข้อ พลังงาน-ท่องเที่ยว-ส่งเสริมลงทุน-ต้านทุจริต

298

ไทย-ซาอุดิอาระเบียบ ลงนามข้อตกและและบันทึกความเข้าใจ 5 ข้อ ร่วมมือด้านพลังงาน การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน การต่อต้านการทุจริต

เวลา22.00 น. วันที่ 18 พ.ย. 65 ณ ตึกสันติไมตรี เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือทวิภาคี ระหว่างไทยกับซาอุดิอารเบียบ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 23.00 น. มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจ จำนวน 5 ฉบับ

ประกอบด้วย
1. ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
2. บันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีฯ – ไทย
3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
5. บันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรกำกับดูแลและต่อต้านการทุจริต ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ถวายพระกระยาหารค่ำ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ทำเนียบรัฐบาล
เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ฉายพระรูปร่วมกับนายกรัฐมนตรี ณ บันไดโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 18 พฤศจิกายน 2565