เปิดรายละเอียด บันทึกความเข้าใจ’ไทย-ซาอุฯ’ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

49

พิธีลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพื่อรกะชับความสัมพันธ์ และ กระตุ้นการท่องเที่ยว

วันที่ 18 พ.ย.2565 เวลา 22.15 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยเป็นบันทึกว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองราชอาณาจักรผ่านการพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคในสาขาการท่องเที่ยวส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญของการเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุล อะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งเสด็จฯ ทรงร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting: AELM) ในฐานะแขกของประธานทั้งนี้ พิธีลงนามฯ ดังกล่าว มีเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุล อะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยร่วมเป็นสักขีพยาน และในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคี ไทย-ซาอุดีอาระเบีย และงานถวายพระกระยาหารค่ำด้วย