“อุตตม” แนะภาครัฐ เร่งขับเคลื่อน “BCG-เศรษฐกิจดิจิทัล” เริ่มที่ชุมชนฐานราก

38

“อุตตม สาวนายน” หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ชี้ รัฐบาลควรเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก”การประชุมเอเปค 2022″ แนะข้อตกลงความร่วมมือ “BCG” และ “เศรษฐกิจดิจิทัล” จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เร่งกำหนดแผนรองรับ

วันที่ 20 พ.ย.65 ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ้คถึงการประชุมเอเปค 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยเสนอให้รัฐบาลเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเวทีเอเปคผ่านข้อตกลงร่วมนำมาสู่การพัฒนาประเทศ

ดร.อุตตม เห็นว่า การประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาชิกเอเปคที่น่าสนใจ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถนำข้อตกลงเหล่านั้นมาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปีหน้าจะเป็นปีแห่งความพลิกผัน ทั้งจากความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเมืองในเวทีโลก เวทีภูมิภาค และในประเทศไทยเอง เราจึงควรใช้ประโยชน์จากเวทีเอเปครั้งนี้ ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดในการบริหารจัดการประเทศนับตั้งแต่ช่วงเวลาจากนี้ไป“ที่ผมกล่าวว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งความพลิกผันด้วยปัจจัยข้างต้นนั้น เชื่อว่าประเทศต่างๆรวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเผชิญกับ 2 ความท้าทายสำคัญได้แก่ การเร่งฟื้นเศรษฐกิจ และการเร่งสร้างพลังใหม่ๆทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ หรือ New Economy โดยให้น้ำหนักกับการทำให้ประเทศของตนเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดการลงทุน การร่วมมือในด้านเทคโนโลยีและอื่นๆจากต่างประเทศ”

ดร.อุตตม เสนอว่า ในส่วนของประเทศไทยเราควรใช้ข้อตกลงหลักจากเวทีเอเปคให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้ประเทศประสบความสำเร็จกับการจัดการกับความท้าทายอย่างแท้จริง และทำให้ประเทศไทยสามารถอยู่ในแนวหน้าของประเทศที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชียในตะวันออกเฉียงใต้

“BCG” เป็นข้อตกลงความร่วมมือที่เราน่าจะได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) สูง ดังนั้นรัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ขับเคลื่อนแนวคิด “BCG” อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดบ้างที่จะพัฒนาตามแนวคิดนี้ ควบคู่ไปกับการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการริเริ่มกิจกรรมดังกล่าว.