“มนัญญา” เปิดโครงการอบรม “ครูบัญชีอาสา” พัฒนาเกษตร เมืองชลบุรี

42

รมช.เกษตรฯ หนุนเสริมความรู้ เครือข่ายครูบัญชีอาสาเมืองอุตสาหกรรม “เมืองชลบุรี” รองรับโครงการ EEC มุ่งผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมช่วยวางแผนการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าของเกษตรกร  

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อเร่งสร้างแกนนำเกษตรกรเป็น “ครูบัญชีอาสา” ถ่ายทอดความรู้การบันทึกบัญชีควบคู่การบันทึกกระบวนการผลิตสินค้า ช่วยเกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ณ นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต ชลบุรี (สวนนงนุช)