ปชป. ปลุกใจ “คนรุ่นใหม่” ขอมั่นใจ พร้อมทั้งนโยบาย ตัวบุคคล สู้ศึกเลือกตั้ง

33

“จุรินทร์” เปิดใจ คุย “คนรุ่นใหม่” ให้มั่นใจ ปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล ด้าน “นิพนธ์” จัดเวที ปชป.เปิดฟัง “คนรุ่นใหม่” เน้นทำการเมืองสุจริต ประเทศชาติได้ประโยชน์ ระดมสมอง ทำนโยบายฯ เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง ปี 66

วันที่ 12 ธ.ค. 2565 ที่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ในฐานะผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้ง ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหน.พรรค ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์จากทั่วประเทศ อาทิ เมธี ลาบานูน นายสรรเพชญ บุญญามณี เขต 1 จ.สงขลา น.ส.ธนชาภา จันทวารา จ.อำนาจเจริญ นางสาวปานราศรี ครุฑขุนทด จ.นครราชสีมา ดร.ปิยกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี จ.พัทลุง อดีตอาจารย์ประจำม.สงขลานครินทร์ น.ส.ปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ เพื่อการจัดทำนโยบายพรรคที่ครอบคลุมกลุ่มคนทุกรุ่นทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต่อไปจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาพรรคฯและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนายนิพนธ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่หรือคนหนุ่มสาวของพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งสภาพัฒน์ฯ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ มาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในเรื่องนโยบายแล้ว วันนี้จึงเป็นเวทีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่ของพรรคปชป.ที่ได้ลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการเห็นการพัฒนาประเทศไปในทิศทางไหน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์สำคัญทั้งเรื่องปัญหาโควิด-19ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งด้านสุขภาพ และ ปัญหาปากท้อง รวมทั้งปัญหาต่างๆที่ล้วนแต่ซับซ้อนและท้าทาย การแก้ไขจึงต้องอาศัยมุมมองที่มาจากคนทุกกลุ่ม วันนี้จึงมีการมารับฟังและสิ่งที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ทำนโยบายโดยมีอ.พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้รวบรวมจัดทำนโยบายพรรคมาตลอดระยะเวลาสามถึงสี่ปีที่ผ่านมานั้น นโยบายของเราส่วนหนึ่งจะนำมาเสนอในช่วงเลือกตั้งและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำเสนอเป็นแผนรวมทั้งหมดไปที่กกต. ในวันข้างหน้าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้นำไปปฎิบัติเราก็จะได้ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกมิติ และประเด็นไหนที่น่าสนใจที่จะกระทบต่อคนส่วนใหญ่เราก็จะนำมาหยิบยกขึ้นมาทำป้ายหาเสียงเสนอต่อพี่น้องประชาชนในช่วงการเลือกตั้ง“ขอย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของคนทุกกลุ่ม และพรรคให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนสำคัญในการนำพาพรรคฯและประเทศชาติไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง พร้อมทำการเมืองแบบสุจริต ที่พี่น้องประชาชนและส่วนรวมได้ประโยชน์ อีกทั้งจะเป็นการเติมเต็มด้านการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม” นายนิพนธ์กล่าวจากนั้นในเวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคปชป. ได้เปิดใจคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค โดยให้ความเชื่อมั่นว่า บุคคลที่จะเป็นตัวแทนในการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น พรรคได้เลือกสรรมาเป็นอย่างดี และมีสัดส่วนของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกำลังหลักของพรรค ขณะเดียวกันพรรคก็มีความพร้อมในเรื่องนโยบายอย่างมาก เพราะที่ผ่านได้มีการรับฟังจากทุกฝ่ายจนตกผลึกเตรียมประกาศนโยบาย ซึ่งนโยบายพรรคประชาธิปัตย์จะครอบคลุมในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องประชาธิปไตน-เศรษฐกิจปากท้อง ที่ต่อไปประชาชนทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์ และต้องสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ โดยให้เชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในข้อจำกัดที่ผ่านการหล่อหลอมจากอดีต แก้ปัญหาปัจจุบัน เชื่อมโยงสู่อนาคต