สรุป อุบัติเหตุ จากประเพณี สงกรานต์ กว่า 3,000 ครั้ง !!!

34

ศปถ.สรุป6วันสงกรานต์อุบัติเหตุ3,388ครั้งตาย335ราย
สงกรานต์60 วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2560 10:59 น.
ศปถ. สรุป 6 วันสงกรานต์ อุบัติเหตุ 3,388 ครั้ง ตาย 335 ศพ เจ็บ 3,506 ราย สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับ ขณะที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 17 ราย
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้สรุปสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน วันที่ 16 เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ 403 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 44 ราย บาดเจ็บ 427 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 37.72 รองลงมาเป็น ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 31.02 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.58 รถกระบะ ร้อยละ 8.37

ขณะที่ การสรุปอุบัติเหตุบนถนน สะสม 6 วันตั้งแต่ วันที่ 11 จนถึงวันที่ 16 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,388 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 335 ราย บาดเจ็บ 3,506 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ 153 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 17 ราย สำหรับจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ 160 คน