“อลงกรณ์”ปลื้ม! โพลล์ ยก ปชป.ยืนหนึ่งสถาบันการเมือง จ่อขอพบ”อนุทิน”แก้ปมขัดแย้งภท.

67

“อลงกรณ์”ขอบคุณ ปชช. โหวตเชื่อมั่น ปชป.ยืนหนึ่ง สถาบันทางการเมืองหลักของประเทศ ไม่มีประวัติด่างพร้อย เรื่องทุจริต พร้อมยินดีกับ ภท. และ”อนุทิน”ที่ ปชช.เชื่อมั่น เตรียมนำขนมหม้อแกงเมืองเพชรเป็นขนมใจหารือปมปัญหา2 พรรค

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)และ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค แสดงความเห็นถึงกรณี ซูเปอร์โพลเปิดเผย ผลสำรวจภาพจดจำ ”ที่สุดแห่งปีและที่สุดของพรรคการเมือง” ว่า ขอขอบคุณซูเปอร์โพลที่โหวตจดจำพรรคประชาธิปัตย์ เป็นที่สุดของพรรคการเมืองแห่งปีในฐานะสถาบันทางการเมืองหลักของประเทศและเป็นพรรคขวัญใจของเกษตรกร ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังเป็นผู้นำพรรคการเมืองที่ประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาปากท้อง รายได้และหนี้สินของประชาชนอันดับที่ 3

“กำลังใจของพี่น้องประชาชนที่มอบให้ พรรคประชาธิปัตย์ จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำประเทศฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจและก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองให้สำเร็จโดยเร็วให้สมกับความไว้วางใจพร้อมกันนี้ ขอแสดงความยินดีกับพรรคภูมิใจไทยและนายอนุทิน ชาญวีระกุล หัวหน้าพรรคที่ได้รับการโหวตเป็นพรรคการเมืองแห่งปี ในภาพการจดจำการบริหารวัคซีนโควิดและผู้นำอันดับหนึ่งที่เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาปากท้องรายได้และหนี้สินของประชาชน ก็ถือโอกาสวันดีๆของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยขอบิณฑบาตปมปัญหา 2 พรรค เพราะประชาชนไม่อยากเห็นความขัดแย้งทางการเมือง สัปดาห์หน้าจะเอาขนมหม้อแกงเมืองเพชรไปฝากพร้อมจับเข่าสนทนากันครับ”นายอลงกรณ์ ระบุทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ที่สุดแห่งปี ที่สุดแห่งพรรคการเมือง “กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,190 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธ.ค.2565 เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมายาวนานที่สุด พบว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 20.4 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 18.9 และอื่น ๆ ร้อยละ 4.4 ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล เป็นต้น

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ถูกคาดหวังให้ช่วยเหลือเกษตรกร พบ 5 อันดับแรกที่มากที่สุดคือ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 39.8 พรรคเพื่อไทยร้อยละ 30.7 พรรคพลังประชารัฐร้อยละ 26.9 และพรรคก้าวไกล ร้อยละ 9.6 ที่น่าสนใจคือ ที่สุดภาพจำของประชาชนต่อพรรคการเมือง พบว่า ร้อยละ 72.7 ระบุ พรรคภูมิใจไทย โดดเด่นบริหารจัดการวัคซีนโควิด ณ สถานีกลางบางซื่อ และมีผลงานโดดเด่นดูแลบุคลากรการแพทย์ อสม. ในระดับพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ร้อยละ 58.1 ระบุ พรรคภูมิใจไทย รักชาติบ้านเมือง ปกป้องเชิดชูสถาบัน เสาหลักของชาติมากที่สุด ในขณะที่ ร้อยละ 43.9 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นขวัญใจเกษตรกร ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริตที่น่าเป็นห่วงคือ พรรคการเมือง ที่มีความขัดแย้งสูงภายในพรรค ส.ส.หรือ ผู้แทนราษฎรย้ายออก ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 46.9 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 38.0 และพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 36.2 อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองที่ ส.ส. หรือ ผู้แทนราษฎร ย้ายเข้า มากสุดได้แก่ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 54.9 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 41.4 และ พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 40.6 ที่น่าสนใจคือ ผู้นำพรรคการเมือง ที่ประชาชนวางใจเป็นมือแก้ปัญหาปากท้อง รายได้และหนี้สินของประชาชนได้ คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 61.4 รองลงมาคือ นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร ร้อยละ 38.8 และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 35.8 ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ที่สุดแห่งปี ที่สุดแห่งพรรคการเมือง เป็นหัวข้อโพล ที่ทำให้เห็นภาพแห่งการรับรู้และภาพจำของประชาชนต่อพรรคการเมืองและผู้นำพรรคการเมืองที่ทำงานเพื่อประชาชนตลอดปีที่ผ่านมา โดยพบว่า” พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทำงานการเมืองมายาวนานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นขวัญใจเกษตรกรไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต”.