นายอำเภอสังขะให้ชาวบ้านสานต่อปลูกหญ้าเนเปียสร้างรายได้ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดศรีสะเกษ

94

นายอำเภอสังขะให้ชาวบ้านสานต่อปลูกหญ้าเนเปียสร้างรายได้ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จนวันสุดท้ายก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด ชาวบ้านถือโอกาสเลี้ยงข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง

วันที่ 22 ธันวาคม 2565  เวลา 11.00 น. นายธาตรี สิริรุ่งวนิช  นายอำเภอสังขะ  พร้อมกับนายมานิตย์ สีพูแพน  เกษตรอำเภอสังขะ นายศิวเทพ วงศ์พรหม ปศุสัตว์อำเภอสังขะ  นายสมบัติ เพ็ชรกล้า นายก อบต.กระเทียม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันลงพื้นที่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  สำรวจแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ของนายสังขะ   เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์ที่ประสบความสำเร็จจนสามารถเป็นต้นแบบให้เพื่อนบ้านหันมาปลูกหญ้าเนเปียร์ซึ่งปัจจุบันนี้ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกหญ้าเนเปียร์มากกว่า 50 ไร่ แต่ก็ยังไม่พอขาย

นายธาตรี สิริรุ่งวนิช  กล่าวว่า ปัจจุบันการทำปศุสัตว์กำลังได้รับความนิยม ควบคู่กับการทำเกษตรผสมผสานมากขึ้น โดยแบ่งพื้นที่จากที่เคยทำสวนทำไร่อย่างเดียว หันมาปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับเลี้ยงสัตว์สร้างได้อีกหนึ่งช่องทาง เพราะปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ มากขึ้นซึ่งสัตว์เหล่านี้กำลังเป็นที่นิยมของตลาด ซึ่งหญ้าเนเปียร์สามารถตัดขายได้ตลอดปีนายศิวเทพ วงศ์พรหม ปศุสัตว์อำเภอสังขะ กล่าวว่า การเลี้ยงสัตว์ให้ประสบผลสำเร็จมีกำไรเพิ่มขึ้น คือการลดต้นทุนการผลิตเป็นอีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ผู้เลี้ยงโค กระบือ บางรายแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าสายพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์เอาไว้ให้สัตว์ที่เลี้ยงได้กิน ทำให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประหยัดต้นทุนซึ่งหญ้าเนเปียร์เป็นพืชอาหารสัตว์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง เมื่อปลูกและมีการจัดการที่ดี หญ้าชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้เร็วให้ผลผลิตที่สูง เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และที่สำคัญเมื่อปลูกไปแล้วอายุของหญ้าเนเปียร์สามารถอยู่ได้นานถึง 5 ปี ทำให้การปลูกไม่จำเป็นต้องลงทุนในเรื่องของต้นใหม่

นายมานิตย์ สีพูแพง  เกษตรอำเภอสังขะ กล่าวว่า พื้นที่แปลงนี้เพาะปลูกพื้นแบบผสมผสาน มีทั้งบ่อเลี้ยงปลา 3 บ่อใหญ่ พื้นที่โดยรอบปลูกต้นยางนา  ปลูกมะม่วงสามฤดู และปลูกพืชผักสวนครัว และพืชระยะสั้น อีกทั้งกำลังทดลองปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  ทั้งนี้ทางเกษตรอำเภอสังขะ พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านให้กับเกษตรกรนายสังขะ  ศรีบุญ อยู่ที่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 10 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  เป็นผู้ที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ควบคู่ไปกับการเลี้ยงโค และทำเกษตรแบบผสมผสาน นายสังขะ  เล่าให้ฟังว่า ตนเองปลูกหญ้าเนเปียร์มา 8 ปี ตอนแรกก็ปลูกเอาไว้เลี้ยงโคของตัวเอง ต่อมามีคนมาขอซื้อหญ้าตนก็ตัดแบ่งขายให้โดยไม่ได้คิดอะไร แต่พอมีคนมาขอซื้อเพิ่มมากขึ้นตนเองก็เลยขยายพื้นที่ปลูกเป็น 10ไร่ แต่ก็ยังไม่พอขาย ปัจจุบันนี้ขยายพื้นที่ปลูกเป็น20ไร่ ก็ยังไม่พอ  จึงได้ชวนญาติๆมาปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อขาย ซึ่งปัจจุบันนี้ขยายพื้นที่ปลูกมากกว่า 50 ไร่  ท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่ โทรศัพท์ 087 962 7739

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอสังขะ  เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565   พอชาวบ้านทราบข่าวจึงได้ถือโอกาสนี้ผูกข้อต่อแขนอวยพรและถือโอกาสเลี้ยงข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง ปลาเผา ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์