“นิพนธ์” เปิดยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” นำ ปชป.สู้ศึกเลือกตั้ง

54

“นิพนธ์ บุญญามณี” รองหน.พรรคปชป. เปิดยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” เป็นนโยบายพรรค สร้างประเทศควบคู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค เปิดเผยว่า ขณะนี้พรรคมีความพร้อมในทุกๆ ด้านแล้วกว่า 90% เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งใหญ ที่จะมีขึ้นในปีหน้า ในส่วน 10% ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องนั้น ก็คือ ผู้สมัครของพรรคที่ต้องเตรียมตัวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหลายพื้นที่มีผู้สนใจเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณภาพเสนอตัวเข้ามาหลายราย รวมทั้งในพื้นที่ๆพรรคต้องเตรียมผู้สมัครใหม่ลงแทน ส.ส.เดิมที่มีแนวโน้มว่าจะไปสมัครในนามพรรคอื่น พรรคก็ได้มีการเตรียมผู้ที่จะลงทดแทนไว้แล้วในทุกเขตเลือกตั้ง

ซึ่งนอกจากการเตรียมผู้สมัครในแต่ละเขตแล้ว เรื่องนโยบายที่ใช้หาเสียงก็เป็นเรื่องสำคัญที่พรรคให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งการจัดทำนโยบายของพรรคนั้น ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องความเป็นไปได้ในการปฎิบัติ กรอบงบประมาณที่ต้องใช้ภายใต้นโยบายที่จัดทำ ระยะเวลาที่ต้องปฎิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่จะเกิดต่อประชาชน และประเทศชาติ ทั้งด้านการพัฒนาประเทศ และ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ หลักคิดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นทั้ง มาสเตอร์แพลน (Master plan) ของพรรคในการวางอนาคตของประเทศชาติและประชาชน ที่จะใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงครั้งนี้คือ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ โดยมีแนวทางที่สำคัญของทั้ง 3 ส. ดังนี้

1. สร้างเงิน โดยการแยะเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ สร้างเงินให้ประเทศ และสร้างเงินให้ประชาชน 2. การสร้างคน ที่พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมดูแลคนตั้งแต่ในครรภ์มารดา จนส่งสู่เชิงตะกอน ทั้งสร้างสวัสดิ์การเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น เพราะพรรคเชื่อว่าเมื่อเราสร้างคนให้มีความความรู้และความมั่นคงในชีวิต จะแปรเปลี่ยนพลังของประชาชนให้เป็นพลังในการสร้างประเทศชาติได้อย่างมั่นคง และ 3. สร้างชาติ ด้วยระบบประชาธิปไตย ที่สุจริต ควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจมุ่งสู่สร้างเมืองมหานคร พร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมเพื่อเชื่อมประเทศไทยกับโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ มีความคืบหน้าจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งท่านหัวหน้าฯ และท่านเลขาฯ จะแถลงเปิดนโยบายฯอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน มกราคม 2566 ต่อไป และในขณะนี้พรรคได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ส. ในทุกภาคแล้ว