อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แจ้งเตือนผู้ขับขี่รถที่ปล่อยให้น้ำยางก้นถ้วยรั่วไหลจากรถลงพื้นถนน ปรับขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท

450

นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า อำเภอเบตงมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนหลายราย สาเหตุหนึ่งเกิดจากน้ำยางก้นถ้วย (น้ำขี้ยาง) รั่วไหลจากรถที่ใช้บรรทุกน้ำยางทำให้ถนนลื่น น้ำยางบางส่วนกระเด็นถูกกระจกหน้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมา ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ชัดเจน เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้น เพื่อการแก้ไขและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้รถในการขนส่งให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้ใช้รถ ทำการขนส่งน้ำยางก้นถ้วย (น้ำขี้ยาง) จะต้องจัดทำสิ่งป้องกันมิให้น้ำยางรั่วไหลจากการบรรทุกลงบนพื้นถนน เช่น การใช้ผ้าใบปูพื้นรองรับน้ำยางหรือดัดแปลงส่วนท้ายกระบะบรรทุกโดยใช้ ซีลยางกันน้ำยางรั่วไหลจากท้ายกระบะหรืออาจติดตั้งถังเก็บน้ำยางรองรับด้านท้ายรถ

2.ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ สิ่งของที่ไม่ได้จัดให้มีสิ่งป้องกัน คน สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกทำให้ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุ เดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อนทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และมีความผิดตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

3.เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ตรวจการขนส่งจะกวดขันและจับกุมผู้ขับขี่รถที่ปล่อยให้น้ำยางก้นถ้วย (น้ำขี้ยาง) รั่วไหลจากรถลงพื้นถนนอย่างต่อเนื่อง โดยปรับขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท

ภาพ/ข่าว สวท.เบตง