ครูมวยไทยพร้อมชาวบ้านจัดผ้าป่าซื้อพันธุ์ปลาและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2566

60

ที่หนองน้ำบ้านตาแก้ว หมู่ 3 เทศบาลกันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายวุฒิชัย ศรีนุช หรือเก๋ไก๋ มวยไทย, นายประสาร ซื่อสัตย์, และกำนัน บุญนาค สืบสนต์และชาวบ้าน จัดทำผ้าป่าเพื่อซื้อพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัวพร้อมมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยมีนางสุวรรณี โชติสิรินันท์ นายกเทศบาลกันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ซึ่งมีนายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอปราสาท ร่วมมอบเงินเบี้ยผู้สูงอายุพร้อมทั้งของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง โดยประชาชนชาวตำบลกันตวจระมวล พร้อมใจร่วมกันปล่อยปลาในสระสาธารณะประโยชน์บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกันตวจระมวล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

ในการมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้  เพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลกันตวจระมวล ซึ่งเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข พร้อมทั้งยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการคนตำบลกันตวจระมวลไม่ทอดทิ้งกันขณะที่ทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องที่ ประชาชนชาวตำบลกันตวจระมวล และผู้มีจิตศรัทธาในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบการดำเนินกิจกรรม และเพื่อเป็นประโยชน์ โดยเงินผ้าป่าทั้งหมดที่ได้จำนวน  225,776 บาท พร้อมกับมอบให้หมู่บ้านรวมทั้งปัจจัยส่วนหนึ่งจะมอบให้ทางวัดอีกด้วยนายวุฒิชัย ศรีนุช หรือเก๋ไก๋ มวยไทย กล่าวว่า การจัดทำผ้าป่าครั้งนี้เพื่อซื้อพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัวพร้อมกับมอบเงินแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 คนละ 300 จำนวน 200 คน ทั้ง 8 หมู่บ้าน พร้อมทั้งยังจับฉลากมอบของขวัญจำนวน 100 รางวัล สำรับรายได้จากผ้าป่าส่วนหนึ่งเข้าหมู่บ้านและมอบให้กับวัดอีกด้วย

อนึ่งนายวุฒิชัย ศรีนุช หรือเก๋ไก๋ มวยไทย เป็นคนอำเภอปราสาท อยู่ที่หมู่ 3 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ถึงจะร่างกายพิการแต่มีความสามารถชกมวย เป็นครูสอนมวยอยู่ที่ยิมส์ NBBGYM บางใหญ่ กรุงเทพและยังเล่นกีฬาได้ทุกอย่าง ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลจึงได้ทำผ้าป่ามาในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์