“มนัญญา” เปิดงาน Magical River Lives of Uthai Thani กระตุ้นการท่องเที่ยว

97

มนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.เกษตรฯ เปิดงาน Magical River Lives of Uthai Thani จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2566 ณ ลานสะแกกรัง จ. อุทัยธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Magical River Lives of Uthai Thani จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2566 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ลานสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี สำหรับรูปแบบการจัดงานเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะกรัง นำเสนอประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตความเป็นมาริมแม่น้ำสะแกกรัง และเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางเรือและทางรถ ชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม คนแพ และอาหารถิ่น ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดอุทัยธานี