ระทึก! พบวัตถุระเบิดที่โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี

198

วันที่ 17 เมษายน ชุดรักษาความปลอดภัย(ชป.)รักษาการณ์ ได้พบวัตถุระเบิดบริเวณถนน ม.2 โคกโก ต.โต๊ะเด็ง องสุไหวปาดี จงนราธิวาส ได้แจ้งให้หน่วย EOD มาตรวจสอบ และยิงทำลายทั้งหมด