ชาวนาเมืองเพชรฯ ปลื้ม “อลงกรณ์” ช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ คลองท่าแร้ง เร็วทันใจ

73

เกษตรยุคใหม่ทำไวทำจริง!!! ชาวนาขอบคุณที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร”อลงกรณ์ พลบุตร”และ กรมชลประทานแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาได้รวดเร็วไม่ถึง 24 ชั่วโมงติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองท่าแร้งทันที

วันที่ 19 ม.ค.2566 หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้ยื่นหนังสือถึง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ร้องขอให้นำเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มการสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี ลงคลองท่าแร้ง นอกเหนือจากการสูบด้วยสถานีสูบด้วยไฟฟ้าที่ประตูน้ำท่าแร้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรชาวนาในตำบลท่าแร้ง และ ตำบลบางขุนไทรในอำเภอบ้านแหลม ซึ่งกำลังประสบภาวะขาดแคลนน้ำ ที่จะใช้ทำนาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาโดยนายอลงกรณ์ได้รับปากที่จะเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ หลังจากรับหนังสือ โดยสั่งการให้นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี กรมชลประทานดำเนินการทันที และ เพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมง ชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องมาติดตั้งที่ ประตูระบายน้ำท่าแร้ง เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเดินเครื่องทันที เป็นที่พอใจของกลุ่มเกษตรชาวนาใน 3 ตำบลดังกล่าว โดยนายราวี หวังขาว ผู้นำเกษตรกรชาวนาได้ขอบคุณและขื่นชมนายอลงกรณ์ และ ชลประทานที่รับปากแล้วแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสมคำร่ำลือว่าทำได้ไวทำได้จริง
ก่อนหน้านี้นายอลงกรณ์ พลบุตร ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบ-รับมอบ สถานีสูบน้ำปากคลองท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำเพชรบุรี พร้อมด้วย หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีที่สถานีสูบน้ำปากคลองท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 สำหรับสถานีสูบนำดังกล่าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและได้ทำการส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ร่วมกันดูแลและบำรุงรักษาเพื่อให้การใช้น้ำในพื้นที่ได้ตาม ความต้องการและเหมาะสม และสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในระหว่างพิธีส่งมอบ – รับมอบสถานีสูบน้ำ มีเกษตรในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง ตำบลท่าแร้งออก ตำบลบ้านแหลม และตำบลบางขุนไทร ยื่นหนังสือขอให้ช่วยแก้ปัญหาน้ำไม่พอใช้ เพราะเกรงว่าการสูบน้ำเข้าของท่าแร้งจะน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน นายอลงกรณ์ พลบุตร จึงได้สั่งการให้ชลประทานเอาเครื่องสูบน้ำ 2 ตัวมาเสริมการสูบน้ำภายใน 2-3 วัน ซึ่งเกษตรกรก็พอใจ แต่ปรากฎว่าภายใน24ชั่วโมงก็สามารถนำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องมาติดตั้งที่ ประตูระบายน้ำท่าแร้ง เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเดินเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีลงคลองท่าแร้งซึ่งมีความยาวถึง8 กิโลเมตรถึงประตูน้ำบางขุนไทร