“อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์” บรรลุข้อตกลง ความร่วมมือ ขยายการค้า การลงทุน

319

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน – สิงคโปร์ บรรลุข้อตกลง 6 ประการ เพื่อความร่วมมือและลงทุน ในขอบเขตใหม่ สำหรับการพัฒนาความร่วมมือในหลายแง่มุม เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

วันที่ 17 ม.ค.พ.ศ. 2566 นายชัฟคัต มีร์ซิโยเยฟ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นางฮาลิมา ยาขอบ ประธานาธิบดี และ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรี ระหว่างการเยือนสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมม การประชุมสุดยอดอุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ เริ่มด้วยพิธีต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถานอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ “อิสตานา” โดยมี ทหารกองเกียรติยศตั้งแถวหน้าพระราชวังเพื่อเป็นเกียรติแก่อาคันตุกะ และวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศ พร้อมกับพิธีตั้งชื่อดอกกล้วยไม้ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของสิงคโปร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเหตุการณ์ดังกล่าวจัดขึ้นตามธรรมเนียมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติแก่บุคคลสำคัญที่มาเยือนประเทศนี้ โดยตามธรรมเนียมแล้ว ประธานาธิบดี นายชัฟคัต มีร์ซิโยเยฟ ได้วางป้ายชื่อพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ – “Shavkat Mirziyoyev’s Orchid” ไว้ที่ดอกไม้ กล้วยไม้ลูกผสมที่สวยงามและเบ่งบานอย่างอิสระ Enobi Purple และ Kila Blue ชนิดนี้สร้างช่อดอกกึ่งคู่ยาวประมาณ 45 ซม. ซึ่งมีดอกบาน 17 ถึง 20 ดอก แต่ละดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. กลีบและกลีบเลี้ยงสีม่วงม่วงมีขอบสีม่วงกล้วยไม้จากนั้นได้จัดการประชุมทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างอุซเบกิสถานและสิงคโปร์ และความร่วมมือในด้านการปฏิรูปเพื่อทำให้ชีวิตสาธารณะและการเมืองเป็นประชาธิปไตยต่อไป ความร่วมมืออย่างแข็งขันในแวดวงการศึกษาได้รับความพึงพอใจ Singapore Institute of Management Development และ Singapore Academy of Technology, Management and Communications ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในกรุงทาชเคนต์ความเข้าใจร่วมกันในระดับสูงและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศใน การส่งเสริมความคิดริเริ่มของอุซเบกิสถานและสิงคโปร์ในประเด็นเฉพาะของความมั่นคงในภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลจากการประชุมได้ระบุประเด็นสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือจากนั้น ที่บ้านพักอิสตานา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายลี เซียนลุง เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและโอกาสของความร่วมมือได้รับการพิจารณาโดยละเอียด และ สังเกตพลวัตเชิงบวกของการพัฒนาความร่วมมือในประเด็นสำคัญ จึงมีความก้าวหน้าที่จับต้องได้ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนองค์กรที่ดำเนินงานในอุซเบกิสถานโดยมีทุนสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 4 เท่า การลงทุนโดยตรงจากประเทศนี้สู่เศรษฐกิจอุซเบกิสถานมีมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ โดย ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน ได้ระบุประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ 6 ประการกับสิงคโปร์ในอนาคตอันใกล้นี้ประการแรกคือการพัฒนาทุนมนุษย์และการฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ มีการบรรลุข้อตกลงในการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของ Lee Kuan Yew School of Public Policy ของโครงการร่วมสำหรับการฝึกอบรมและการฝึกอบรมขั้นสูงของข้าราชการในสาขาการจัดการ การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นวัตกรรม การศึกษาและการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมขึ้นใหม่อย่างเข้มข้นของข้าราชการโดยมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของสิงคโปร์ตาม Academy of Public Administration of Uzbekistanประการที่สองคือให้ฝ่ายสิงคโปร์มีส่วนร่วมในกระบวนการแปรรูปในอุซเบกิสถาน ในบริบทนี้ โอกาสในการดำเนินโครงการใหม่ภายใต้กรอบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของอุซเบกิสถานโดยมีส่วนร่วมของประสบการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการของบริษัทชั้นนำของสิงคโปร์ได้ถูกหารือในการเจรจา มีการเสนอให้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจเพื่อเปิดตัว IPO เพิ่มเติมและดึงดูดการลงทุนจากภายนอกลำดับความสำคัญที่สามคือการดึงดูดเทคโนโลยี “สีเขียว” และโซลูชันดิจิทัล มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการแนะนำความสำเร็จของสิงคโปร์ในด้านดิจิทัล รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศนี้ในด้านการพัฒนา “สีเขียว” ประการที่สี่คือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารในเมือง มีการตกลงมาตรการความร่วมมือด้านการวางผังเมืองและการก่อสร้าง การจัดสวน และระบบสาธารณูปโภค ขั้นตอนแรกคือข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์การออกแบบและวิศวกรรมร่วมในอุซเบกิสถานเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมกรอบความร่วมมือด้านที่ห้า ความสำคัญของการสนับสนุนการลงทุนและการขยายการค้าร่วมกันโดยการส่งเสริมโครงการร่วมกับบริษัทชั้นนำของสิงคโปร์ บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งบริษัทการลงทุนในอุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านดอลลาร์ แนวทางที่หก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับรองความปลอดภัยสาธารณะ การรักษาความสามัคคีระหว่างชาติพันธุ์ และการต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะของวาระระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค