“นิพนธ์-เดชอิศม์-ไพเจน” นายกอบจ. จับมือ สจ. หนุน ปชป. สู้ศึกเลือกตั้งสงขลา

23

“นิพนธ์” ผนึกกำลัง “เดชอิศม์-ไพเจน” และ นายกฯอบจ.สงขลา จับมือ สจ.หนุนผู้สมัคร ปชป.พร้อมทำศึก สู้การเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา ชูยุทธศาสตร์”สันติภาพสู่สันติสุข” พื้นที่จชต.

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และ ผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้งพรรคปชป. ประชุมร่วมกับ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคปชป.ภาคใต้ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา 28 คน ประกาศจุดยืนเตรียมความพร้อมหนุน พรรคปชป.สู้ทุกเขตเลือกตั้ง ณ บ้านพักเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยถือเป็นครั้งแรกของการเตรียมการเลือกตั้งที่จะมาถึง ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคปชป. ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย ในการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และพร้อมลงช่วยเหลือผู้สมัครของพรรคปชป.ทุกเขตเลือกตั้งนายนิพนธ์กล่าวช่วงหนึ่งว่า อยากเห็นพวกเราชาวประชาธิปัตย์ทั้งหมด ผนึกกำลังรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้ง เพื่อเป้าหมายสู่ชัยชนะในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้ง 9 เขต ของพรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้นจึงอยากให้ สมาชิกสภา อบจ.สงขลาทั้ง 28 คนที่มาร่วมประชุม ได้ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่ของตนเอง ทำการประมวลผล อันจะนำมาซึ่งการพิจารณาหาแนวทาง การทำงานของผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้ง ว่าขณะนี้ผู้สมัครแต่ละเขตกำลังเดินไปในทิศทางใด เพื่อจะนำปัญหาทั้งหมดมาร่วมกันแก้ไขต่อไป

สำหรับสนามเลือกตั้งในภาคใต้ ตนมีความมั่นใจมาก ว่าพรรคประชาธิปัตย์ของเราจะสามารถเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนในภาคใต้กลับมาได้แน่นอน โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นใจ เพราะในอดีตพรรคประชาธิปัตย์เคยได้ ส.ส.มาแล้วจาก 54 ที่นั่ง เราได้มาถึง 52 ที่นั่ง ดังนั้นครั้งนี้ทุกคนในพรรค ประชาธิปัตย์ พวกเราทุ่มเทให้กับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมากการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ชูนโยบาย “สันติภาพสู่สันติสุข” เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้มาตลอดระยะเวลาหลายปี ถ้าเราไม่สร้างสันติภาพมาก่อน ด้วยการพูดคุย เจรจาทำความเข้าใจกัน ก็อยากที่จะเกิดสันติสุข เชื่อว่า ยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศคือ ทำให้พื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และนี่คือยุทธศาสตร์สำคัญ ในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ นั่นคือการพูดคุยกัน

ดังนั้นวันนี้จึงต้องขอแรง จาก นายก อบจ.สงขลา และสมาชิกสภา อบจ.สงขลาทุกคนมารวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันนำผู้สมัครของเราไปสู่ชัยชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้ง 9 คน 9 เขตในจังหวัดสงขลา พร้อมกับร่วมกันติดตามสถานการณ์ทางการเมือง ในแต่ละเขตเลือกตั้งที่ทุกคนรับผิดชอบพื้นที่ทั้ง 28 คน รวมทั้งการลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง เพื่อแนะนำตัวผู้สมัครต่อผู้ใหญ่ในชุมชนอาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกับชูยุทธศาสตร์ 3 สร้างคือ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เป็นยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้