คลิป เมื่อครั้ง รัชกาลที่ 10 เสด็จฯ ปัตตานี ทรงตรัส “เราโดนด้วยกันทุกคน เราไม่ทิ้งกัน”

247

เมื่อครั้ง รัชกาลที่ 10 เสด็จฯ ปัตตานี ทรงตรัส “เราโดนด้วยกันทุกคน เราไม่ทิ้งกัน”