“นิพนธ์” หนุน เพิ่มค่าตอบแทน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยกระดับชีวิตปชช.

28

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  หนุน เพิ่มค่าตอบแทน อบต. เทศบาล อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะถือเป็นกลไกการนำนโยบายไปสู่การทำงานเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การปกครองท้องที่ ในช่วงที่ผ่านมาหลังสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปว่า การทำงานทั้งสองส่วนคือทั้งท้องถิ่นและท้องที่นั้นถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคชื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด ทั้งสองส่วนก็มีส่วนสำคัญในการดูแลป้องกันความปลอดภัยในชีวิตให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และยังมีปัญหาอื่นๆที่จะต้องดูแลแก้ไข เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนอีกหลายอย่าง ซึ่งรัฐบาลรวมถึงประชาชนต่างต้องพึ่งพิงการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของทั้งอบต. เทศบาล อบจ. รวมไปถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาตลอด ซึ่งช่วยให้วิกฤตการณ์ต่างๆในประเทศได้คลี่คลาย ผ่านพ้นไปในทางที่ดี

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า “ขณะเดียวกัน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาต่างๆในพื้นที่ทั้งพื้นที่เมืองใหญ่ และพิ้นที่ห่างไกลยังคงมีอยู่ตลอด อย่างช่วงนี้ก็เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่จากค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่สูงขึ้น หมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ และ ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดทั่วทุกภาค ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องให้กลไกเหล่านี้ได้มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งการทำงานจะเกิดผลดีได้นอกจากปัจจัยอื่นที่จำเป็นแล้ว เราต้องดูแลกลไกเหล่านี้ให้ทำงานได้ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและมีกำลังใจ โดยรัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น และ เครือข่ายท้องที่ ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่มากขึ้น และถือเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด” นายนิพนธ์ กล่าว