สโมสรสุรินทร์ ซิตี้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOUระหว่าง โรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

268

สโมสรสุรินทร์ ซิตี้ แถลงข่าวขอบคุณผู้สนับสนุนประจำปี 2566 รวมถึงโรงเรียนที่เข้าร่วมทำ MOU กับสโมสรสุรินทร์ ซิตี้ ภายใต้นโยบายใช้เด็กลูกหลานบ้านเรา มาร่วมลงนามพัฒนา ร่วมสร้าง ผลักดันลูกหลานของเราสู่เวทีอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือ (MOU:Memorandum Of Understanding) ระหว่าง โรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน กับ สโมสรสุรินทร์ ชิตี้ เพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ตามกรอบข้อตกลง จำนวน 6 ด้าน

ที่สนามศรีณรงค์ ระหว่าง นายภัทรชัย มุ่งเจริญพร  ประธานสโมสรสุรินทร์ ซิตี้ ได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU:Memorandum Of Understanding) ระหว่างโรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน กับ สโมสรสุรินทร์ ชิตี้ บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2566 ซึ่งทั้ง 16 โรงเรียน ได้ตกลงความร่วมมือเพื่อให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกัน ตามกรอบข้อตกลง จำนวน 6 ด้าน คือ ทางสโมสรสุรินทร์ ซิตี้ ให้การสนับสนุนบุคลากร ผู้ฝึกสอนต้านกีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน นักเรียน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง, และทางสโมสรสุรินทร์ ซีตี้ ให้สิทธิในการประชาสัมพันธ์เป็นผู้เข้าร่วมสนับสนุนสโมสรฯ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อของสโมสรฯ พร้อมทั้งสามารถใช้สื่อของสโมสรฯเพื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน, สโมสรสุรินทร์ ซีตี้ สามารถพิจารณาให้สิทธิอื่นใดตามความจำเป็น นอกเหนือจากรายละเอียดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามสมควร โรงเรียนทั้ง 16โรงเรียน ต้องให้การสนับสนุนครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมการแข่งขัน และกิจกรรมของสโมสรฯ, โรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน ต้องให้การสนับสนุนการแข่งขัน ฝึกซ้อม รถรับ-ส่ง อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการฝึกซ้อม การแข่งขัน และกิจกรรมของสโมสรฯ,  และบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาที่จำเป็นได้ หากทั้งโรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน มีความประสงค์หรือต้องการขณะที่ทางสโมสรสุรินทร์ ชิตี้ ได้มีห้าง/ร้านเข้ามาสนับสนุนคือ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, โรงสีทรัพย์ อนันต์ และ ร้าน 361, ดร.นพ. เฉลิม หาญพานิช ผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์, บริษัท สินอุดมสุรินทร์ 1990 จำกัด, บริษัท ดูโฮม จำกัด, บริษัท ไอซีไอ 888 จำกัด, โรงน้าแข็ง วรรณเทพ, และบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด โดยได้รับความสนใจของสถานศึกษาที่เข้าร่วมทำ MOU กับ สโมสรฟุตบอล สุรินทร์ ซิตี้ เพื่อพัฒนาเยาวชน 16 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล, โรงเรียนศรีผไทสมันต์, โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย, โรงเรียนสุรพินท์พิทยา, โรงเรียนห้วยจริงวิทยา, โรงเรียนนาดีวิทยา, โรงเรียนกุดผไทประชาสรรค์, โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์, โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์, โรงเรียนเมืองสุรินทร์, โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม, โรงเรียนยางวิทยาคาร,โรงเรียนดอนแรดวิทยา, และโรงเรียนอนุบาลจอมพระ  ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เพจ สโมสร สุรินทร์ ซิตี้ หรือสนใจเสื้อสุรินทร์ ซิตี้ ได้ที่ช่องทางจำหน่ายเสื้อ เพจ สโมสร สุรินทร์ ซิตี้ สโตร์ https://www.facebook.com/surincity.officialstore?mibextid=LQQJ4d อีกด้วย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์