ปชป. เปิดตัว “นายกฯหนึ่ง ปากนคร” สมัคร ส.ส.”เมืองคอน” คนที่ 10

123

ประชาธิปัตย์ เปิดตัว “นายกฯหนึ่ง ปากนคร” เป็นผู้สมัคร ส.ส.”เมืองคอน” คนที่ 10 “ชัยชนะ”  เผยเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ช่วยผลักดันนโยบายเมืองมหานครให้กับชาวบ้าน พร้อมอ้อนปชช.สร้างประวัติศาสตร์เลือก ปชป. ยกจังหวัดเหมือนในอดีต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และ นายชัยชนะ เดชเดโช รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันต้อนรับและมอบบัตรสมาชิกพรรคตลอดชีพ ให้กับ นายทรงศักดิ์ มุสิกอง หรือ “นายกหนึ่” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 นครศรีธรรมราช (อ.เมือง,อ.พระพรหม) ซึ่งถือเป็นเขตเลือกตั้งสุดท้าย ที่ พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการเปิดตัวในการสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้นายชัยชนะ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้วินิจฉัยคำนิยามคำว่า ‘ราษฎร’ ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มี ส.ส.เพิ่มขึ้นอีก 2 เขต เป็น 10 เขต เหมือนกับในอดีต ซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้เร่งคัดเลือกบุคคลที่มีอุดมการณ์และความเหมาะสมที่จะมารับใช้ประชาชนในพื้นที่ จนได้ข้อสรุปว่า ทางพรรคฯ จะส่ง นายทรงศักดิ์ มุสิกอง เป็นผู้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในเขตที่เพิ่มขึ้นมา นั่นคือ เขต 2  ที่ประกอบด้วย อ.เมืองนครศรีธรรมราช 9 ตำบล 1 เขตเทศบาล และ อ.พระพรหม ซึ่งแต่ก่อน อ.พระพรหม เคยเป็นส่วนหนึ่งของ อ.เมือง และในปัจจุบัน อ.พระพรหม ถือเป็นอีก 1 พื้นที่ที่รองรับความเจริญของตัวเมืองนครศรีธรรมราช ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องส่งนักการเมืองที่มีระสบการณ์ และวิสัยทัศน์กว้างไกล อย่างนายทรงศักดิ์ มาลงสมัคร ส.ส.ในเขตนี้ เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ และผลักดันให้เกิด ‘เมืองมหานคร’ ใน จ.นครศรีธรรมราช ตามนโยบายของพรรคฯ ที่มุ่งหวังไว้ว่า จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงภายหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย“ผมต้องขอบคุณทางศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้คืนความเป็นธรรมในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการนำราษฎรมาคำนวณในเขตเลือกตั้ง ทำให้ จ.นครศรีธรรมราช ได้มีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 10 เขต ซึ่งทางพรรคฯ ได้มีการเตรียมการคัดเลือกว่าทีผู้สมัครฯ ตั้งแต่ทราบว่าจะมีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากมีการพิจารณากันแล้ว ก็ได้ข้อสรุปว่า จะส่งนายทรงศักดิ์ หรือ นายกหนึ่ง  มาเป็นผู้สมัคร ส.ส.ในเขตที่เพิ่มมาใหม่ โดยที่ผ่านมา นายทรงศักดิ์ ก็ได้ทำหน้าที่เป็นนายกฯ อบต. ซึ่งมีผลงานมากมาย รวมทั้ง ยังมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อให้ในเขตพื้นที่เลือกตั้งเป็นพื้นที่รองรับความเจริญเพื่อนำไปสู่เมืองมหานคร ตามนโยบายของพรรคฯ ดังนั้น ตนจึงอยากให้ประชาชน ได้ให้การสนับสนุน นายทรงศักดิ์ ให้มาทำหน้าที่เป็น ส.ส. เพื่อจะช่วยกันผลักดันนโยบายของพรรคฯ ให้เกิดขึ้นจริง พร้อมกับร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้พรรคประชาธิปัตย์ มี ส.ส.10 คน 10 เขต ยกจังหวัดเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาด้วย “ นายชัยชนะกล่าวสำหรับประวัติของ นายทรงศักดิ์ มุสิกอง  หรือ นายกหนึ่ง จบชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และได้รับเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2558 จบปริญญาตรีด้านการบริหาร จาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการทำงาน เริ่มต้นเป็นอาจารย์ในโครงการ English Program โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พ.ศ. 2548 – 2551 จากนั้น เข้าสู่วงการเมือง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550 – 2551 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน จนกระทั่งมาเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้.