“สมชัย” ซัด!ขึ้นค่าตอบแทนทิ้งทวนแต่ใช้รายได้อบต.จ่าย-ทำเงินพัฒนาพื้นที่ลดลง

57

“สมชัย ศรีสุทธิยากร” ประธานยุทธศาสตร์ พรรค”เสรีรวมไทย” ซัด คณะรัฐมนตรีขึ้นค่าตอบแทนอบต.ทิ้งทวน! แต่ใช้รายได้อบต.จ่าย ทำเงินพัฒนาพื้นที่ลดลง ทำแบบนี้ชาวบ้านด่า-ยิ่งเป็นลบ

วันที่ 19 มี.ค.2566 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย และอดีต กกต. โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวว่า “ครม. ทิ้งทวน ขึ้นค่าตอบแทนอบต. แต่ใช้เงิน อบต. แปลว่าอะไร” โดยระบุว่า 14 มี.ค.66 วาระการประชุมที่ 24 การปรับขึ้นค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เสนอโดยมหาดไทย ว่า อบต. ไม่มีขึ้นค่าตอบแทนมาแล้ว 11 ปี  เห็นสมควรขึ้น โดยให้มหาดไทยไปแก้ระเบียบ โดยจ่ายตามระดับรายได้ของ อบต.  เช่น รายได้ต่ำสุด ไม่เกิน 10 ล้าน นายก อบต. ได้เงินรวม 25,800 บาท ส.อบต.ได้ 7,080 บาท รายได้สูงสุด เกิน 300 ล้าน นายก อบต. ได้เงินรวม 75,530 บาท ส. อบต. ได้ 19,440 บาท ให้จ่ายค่าตอบแทนใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 โดยใช้เงินจาก รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทั้งหมดนี้ แปลว่า อะไร (1) 11 ปี ไม่เคยเหลียวแลขึ้นค่าตอบแทน แต่พอจะเลือกตั้ง รีบพิจารณาในการประชุมครั้งสุดท้ายของ ครม. (2) เงินที่ใช้ เป็นเงินของ อบต. เอง รัฐบาลไม่เกี่ยว  หมายถึงแทนที่เงินของ อบต. จะเอาไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ต้องเอาไปใช้เป็นค่าตอบแทนฝ่ายการเมืองในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เงินพัฒนาพื้นที่ยิ่งน้อยลง (3) หากรัฐบาลจริงใจ อยากให้ค่าตอบแทนขึ้น  ควรจัดสรรเงินอุดหนุน อบต. ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก่อน  ดีกว่าให้อบต.เอาเงินตัวเองมาจ่ายเงินเดือน (4) หาเสียงกับอบต.ทั้งที อย่าให้ชาวบ้านด่า ยิ่งไม่บริสุทธิ์ใจ ยิ่งเป็นลบ.