“สัณหพจน์” เมิน กูรู ออกบทวิเคราะห์ ฟันธง ใครจะได้เป็น ส.ส.”เมืองคอน”

163

“สัณหพจน์ สุขศรีเมือง” ผู้สมัคร สส.เมืองคอน พรรคพลังประชารัฐ เมิน “กูรูการเมือง” แสดงบทวิเคราะห์ ฟันธงเลือกตั้งเมืองคอน เหลือแค่ 2 พรรค เชื่อ พปชร.ยังครองใจคนนครศรีธรรมราช

ดร.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 (ปากพนัง หัวไทร) ในฐานะ ผู้ดูแลว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์การเลือกตั้งส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหยิบยกแค่บางพรรคการเมืองขึ้นมาวิเคราะห์ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียว่า บทวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการชี้นำที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายการเมือง เช่นเดียวกับที่เคยมีการเผยแพร่ก่อนการเลือกตั้งในปี 2562 โดยฟันธงการเลือกตั้งว่ามีการแข่งขันกันอย่างแท้จริงเพียงแค่ 2 พรรคเท่านั้น ถือเป็นเกมการเมืองที่ต้องการชี้นำให้พี่น้องประชาชนสับสน และไม่ยุติธรรมต่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคการเมืองอื่นๆทั้งนี้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 10 เขตนั้น พรรคพลังประชารัฐ โดยการนำของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้คัดเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ที่มีความความสามารถ และพร้อมที่ทำงานรับใช้ประชาชน ยกตัวอย่างเช่น ในเขต 1 มี ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ อดีต ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 นางสุภาพ ขุนศรี หรือ สจ.ภาพ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่ง ส.อบจ.นครศรีฯ เขต 4 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ อดีต ส.ส. เขต 6 นายสุธรรม จริตงาม ทนายความซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและทำงานช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในเขต 7 และเขต 8 อย่างนายคมเดช มัชฌิมวงศ์ อดีตนายกอบต.ยางค้อม ซึ่งมีความเข้าใจและคุ้นเคยในพื้นที่ นายสุนทร รักษ์รงค์ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเป็นบอร์ดบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และเรื่องที่ดินทำกิน

เขต 9 นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาก ซึ่งมีประสบการณ์เป็นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งจะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องยกระดับให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเขต 10 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ที่มีความคุ้นเคย ความเข้าใจ และทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องขณะที่ในเขต 5 ยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกตัวว่าที่ผู้สมัคร ซึ่งทางพรรคจะคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติ และความพร้อมในการรับใช้ประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงไว้วางใจให้พรรคพลังประชารัฐได้ทำงานรับใช้ประชาชนอย่างต่อเนื่องจากที่ผ่านมา

“ขณะเดียวกันในเขต 3 ซึ่งตนเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในเขตนี้นั้น พี่น้องประชาชนยังคงมีความเชื่อมั่นให้ตนได้ทำงานรับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเกือบ 4 ปีมานี้ ความเดือดร้อนต่างๆของคนลุ่มน้ำปากพนัง 3 อำเภอ (ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่) ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาแก้ไขและหารืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงการช่วยประสานงานโครงการต่างๆในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการทำงานอย่างจริงจังและจริงใจ ต่างจากอดีตนักการเมืองคนอื่นๆ ที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น การปลดล็อกพืชกระท่อม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม ทำห้เกิดคำกล่าวที่ว่า ไร้แล้ง ไฟสว่าง ทางสะดวก จนเป็นที่ประจักษ์ ล่าสุดคือการหยิบยกความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยเข้าหารือต่อสภาฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จนนำไปสู่การอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตามมติครม.เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพิ่มเติม” ดร.สัณหพจน์ กล่าวอย่างไรก็ตามสนามการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นสนามการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันสูง โดยตนให้ความเคารพในความสามารถของว่าที่ผู้สมัครจากทุกพรรค และเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้แทนที่ติดดิน เข้าถึงง่าย มีผลงานเป็นรูปธรรม ไปทำหน้าที่เป็นปากเสียง และรับใช้พี่น้องประชาชนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการชี้นำแต่อย่างใด