โพล ฟันธง! “อนุทิน” ผู้นำการเมืองที่ปชช.ชื่นชอบ นำห่าง “อุ๊งอิ๊ง-พิธา”

86

“ซูเปอร์โพล” เผยนโยบายพรรคการเมือง-ผู้นำที่ ปชช.ชื่นชอบ “อนุทิน” นำห่าง “อุ๊งอิ๊ง-จุรินทร์” หวังให้แก้ศก.-ปากท้อง ขณะที่ชื่อสองลุง “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” หลุดโผไม่เห็นฝุ่น

วันที่ 22 เม.ย.2566 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองที่ชื่นชอบของประชาชน” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,322 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน พ.ศ.2566 โดยพบว่า 3 อันดับแรก พรรคการเมืองที่มีนโยบาย ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ชื่นชอบ ได้แก่ ร้อยละ 40.4 ระบุ พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 36.2 ระบุ พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 21.3 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์

เมื่อพิจารณา 3 อันดับแรกพรรคการเมืองที่มีนโยบาย ช่วยเหลือเกษตรกรและไม่ด่างพร้อย ไม่ทุจริตที่ชื่นชอบ พบว่า ร้อยละ 41.0 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 38.3 ระบุพรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 29.1 ระบุ พรรคเพื่อไทย ตามลำดับ นอกจากนี้ 3 อันดับแรกพรรคการเมืองที่มีนโยบาย ที่ทำตามที่พูด พูดแล้วทำ พบว่า ร้อยละ 53.9 ระบุ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 44.2 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 39.7 พรรคพลังประชารัฐ ตามลำดับ ที่น่าสนใจคือ ผู้นำทางการเมืองที่ต้องการให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.6 ระบุนายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 37.5 ระบุ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และ ร้อยละ 35.6 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ตามลำดับ

รายงานของซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่าพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ติด 3 อันดับแรก ที่มีนโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประชาชนชื่นชอบ ทั้งในเรื่องของเงินค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไม่มากเกินไป การประกันสวัสดิการของผู้สูงอายุและการขยายอายุเกษียณและสวัสดิการอื่น ๆ

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังคงรั้งอันดับหนึ่งของนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ด่างพร้อยไม่ทุจริต ส่วนพรรคการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบว่าทำตามที่พูดพูดแล้วทำอันดับแรกคือ พรรคภูมิใจไทย ตามด้วยพรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐ ในขณะที่ ผู้นำการเมืองที่ประชาชนต้องการให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ที่ชื่นชอบ ใน 3 อันดับแรกได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ตามลำดับโดยไม่พบ 3 ป.ติด 3 อันดับในการศึกษาครั้งนี้