“นิพิฎฐ์” จี้ “ก้าวไกล” เปลี่ยนท่าทีต่อ สถาบัน อย่าคิดเปลี่ยนแปลง “วันชาติ”

119

“นิพิฎฐ์” จี้ “พิธา-ก้าวไกล” เปลี่ยนท่าทีต่อสถาบันฯ หลังจะใช้วันยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ 24 มิ.ย.เป็น “วันชาติ” แทน วันราชสมภพ

วันที่ 25 มิ.ย.2566 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงพรรคก้าวไกลว่าคิดจะเปลี่ยนวันชาติหรือ?

-ผมเห็นข่าว รังสิมันต์ โรม พรรคก้าวไกล กล่าวว่า “นายกฯคนใหม่จะชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง และเฉลิมฉลองวันที่ 24 มิถุนายน ในฐานะวันชาติร่วมกัน”

– อ่านข่าวแล้ว ก็เศร้าใจ ทุกวันนี้ วันชาติ ของไทย คือวันที่ 5 ธันวาคม

– วันที่ 24 มิถุนายน( 2475 ) คือ วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง และยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย

– ปกติ ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะใช้วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันชาติ โดยอาจเปลี่ยนไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์ เช่น อังกฤษ ใช้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินี เป็นวันชาติ

– เวลาอ้างความเป็นประชาธิปไตย พรรคก้าวไกล มักอ้าง ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา เป็นต้นแบบ แต่กรณีนี้ พรรคก้าวไกล กลับจะใช้วันยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ เป็นวันชาติ แทนวันพระราชสมภพ

– นอกจากผมจะเห็นว่า คุณพิธา “วุฒิภาวะไม่ถึง” ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี แล้ว ผมก็”รังเกียจ” พรรคก้าวไกลในเรื่องนี้ด้วย คือ การไม่เคารพสถาบัน “เท่าที่ควรจะเป็น” ด้วย การเคารพนั้น แน่นอนว่า อาจมีมาก หรือ น้อย ต่างกัน แต่ควรจะมี เท่าที่ควรจะเป็น เพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

– ผมเรียกร้องหลายครั้ง ให้คุณพิธา และ พรรคก้าวไกล เปลี่ยนท่าที ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่การเรียกร้องของผมและคนไทยอาจยังไปไม่ถึงหูของคุณพิธา และ พรรคก้าวไกล