ผู้ตรวจฯถกด่วน! คาดพิจารณาคำร้องส่งศาลรธน. ตีความปมเสนอชื่อ’พิธา’ซ้ำไม่ได้

26

ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดประชุมด่วน หลัง “พรชัย-บุญส่ง” สองนักวิชาการ ยื่นให้ศาลรธน.พิจารณา มติที่ประชุมรัฐสภา เห็นว่าการเสนอชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกฯ เป็นการเสนอญัตติซ้ำหรือไม่

วันที่ 24 ก.ค. 2566 มีรายงานว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดประชุมด่วนในช่วงเช้าวันนี้เพื่อหารือวาระสำคัญ คาดว่าเป็นคำร้องของ 2 นักวิชาการที่ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการลงมติของที่ประชุมรัฐสภา ว่าการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นการเสนอญัตติซ้ำ หลัง นายพรชัย เทพปัญญา นักวิชาการอิสระ และนายบุญส่ง ชเลธร อาจารย์คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 เข้าชื่อเพื่อขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าการที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา มีมติว่าการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาลงมติเป็นนายกรัฐมนตรี ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อที่ 41 เป็นการเสนอญัตติซ้ำนั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้หรือไม่ และหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ก็ขอให้มีคำสั่งไปยังที่ประชุมรัฐสภาให้ยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

โดยคำร้องของนักวิชาการทั้ง 2 ระบุว่า การลงมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธา รอบ 2 ได้ เนื่องจากเป็นการเสนอญัตติซ้ำ โดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 41 มองว่ารัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 159 ประกอบมาตรา 272 และตราบใดที่กระบวนการเลือกนายกฯยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมสามารถถูกเสนอชื่อได้เรื่อยๆ มติที่ประชุมรัฐสภาดังกล่าวเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41 หรือไม่ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 20 ก.ค.นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ก็ไดยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ส่งศาล รธน.วินิจฉัยในประเด็นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในเวลาประมาณ 14.30 น.ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมีการแถลงผลการประชุม อย่างไรก็ตาม สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้นัดลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 27 ก.ค.นี้