“วันนอร์” สั่งงดประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯ27ก.ค. รอศาลรธน. ลดความขัดแย้ง

91

“วันมูหะหมัดนอร์ มะทา” ประธานสภาฯ สั่งงดการประชุมรัฐสภา เพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี วันที่ 27 ก.ค.66 ออกไปก่อน เพื่อรอดูคำวินิจฉัยศาลรธน.หลังผู้ตรวจฯชงปม เสนอชื่อ “พิธา” โหวตนายกฯซ้ำไม่ได้
วันที่ 25 ก.ค. เวลา 14.50 น. ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวว่า วันนี้ เวลา 14.00น. ได้ประชุมฝ่ายกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เพื่อประกอบการวินิจฉัยของประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นว่า ถ้าประธานรัฐสภาจะสั่งงดการประชุมรัฐสภาวันที่ 27ก.ค.นี้ จะทำให้เหตุการณ์ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41นั้น จะได้ไม่มีความขัดแย้งกับที่รัฐสภาจะประชุมกันวันที่ 27 ก.ค. หากมีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญออกมาในภายหลัง และเมื่องดการประชุมวันที่ 27ก.ค.แล้ว

ดังนั้นการประชุมวิป 3ฝ่ายในวันที่ 26 ก.ค. จึงต้องงดไปด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาประชุมกัน เพราะเป็นการเตรียมการประชุมในวันที่ 27ก.ค. ประกอบกับขณะนี้มีส.ส.และ ส.ว.จำนวนมากมาประสานกับสำนักประธานและกองการประชุมว่า วันที่ 28ก.ค.ช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ศาลาว่าการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงกทม.ด้วย สส.และสว.เกรงว่า หากมาประชุมวันที่ 27ก.ค.และการประชุมยืดเยื้อจะไปรวมพระราชพิธีวันที่ 28ก.ค.ไม่ทัน ทำให้สส.และสว.อาจไม่มาร่วมประชุมวันที่ 27ก.ค. องค์ประชุมอาจมีปัญหาได้

“ประธานสภาฯจึงเห็นว่า เมื่อพิจารณาแล้ว ควรงดการประชุมรัฐสภาวันที่ 27 ก.ค.ไปก่อน แต่จะไปประชุมวันใด จะสั่งการบรรจุระเบียบวาระต่อไป ขณะที่ในวันที่ 26ก.ค.ยังคงมีการประชุมสัมมนาส.ส.ตามกำหนดการเดิม ในเวลา 08.30น.”นายวันนอร์ กล่าว