ไอแบงก์ เข้าร่วมพิธีละหมาดและพิธีพระราชทานดินฝังร่าง “จุฬาราชมนตรีคนที่ 18” มัสยิดกลางสงขลา

84

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังร่าง จุฬาราชมนตรี ที่ถึงอนิจกรรม ขณะที่ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมประธานที่ปรึกษา (ด้านศาสนา) และผู้บริหารธนาคาร ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้าย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์   จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญดินพระราชทานและพวงมาลาวางหน้าศพ จุฬาราชมนตรีคนที่ 18          (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ที่ถึงแก่อนิจกรรม อายุ 73 ปี พร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ ภายหลังจากที่ผู้นำศาสนาพร้อมพี่น้องมุสลิมประกอบพิธีละหมาดญะนาซะห์และขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่จุฬาราชมนตรี ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้มอบหมายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนในการวางดินประทาน และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมในพิธีฝังศพจุฬาราชมนตรีคนที่ 18  แห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขณะที่ ดร.ทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมภริยา และผู้บริหารธนาคาร ได้ร่วมรับร่างของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56 พร้อมกับนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ครอบครัวเครือญาติ และกำลังทหารกองบิน 56 จากนั้นได้ติดตามขบวนเคลื่อนย้ายร่าง (มัยยิต) ไปยังบ้านของจุฬาราชมนตรีตามภูมิลำเนา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันนี้ ดร.ทวีลาภ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มะรอนิง สะแลมิง ประธานที่ปรึกษาธนาคาร และผู้บริหารธนาคาร ได้เข้าร่วมพิธีละหมาดญะนาซะห์ และพิธีฝังศพจุฬาราชมนตรี ตลอดจนแสดงความอาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีของจุฬาราชมนตรีที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดแม้กระทั่งขณะที่มีอาการป่วย พร้อมส่งกำลังใจแก่ครอบครัวพิทักษ์คุมพล โดยมี นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทนครอบครัวให้การต้อนรับ