พบดร.สุรินทร์-ดร.วินัย งาน 120 ปีมัสยิดบ้านทางควาย 6-7 พฤษภาคม

246

ขอเชิญร่วมงาน ร่วมภาคภูมิใจกับ…มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์( บ้านทางควาย) 120 ปี อัญมณีแห่งประเวศบุรีรมย์ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา
ประธานในพิธี
สมพร หลงจิ ประธานจัดงาน
ร่วมสัมผัสวิถีเก่าแก่ของมุสลิมริมคลองประเวศ ชิม ช้อป อาหาร เครื่องดื่ม หลากหลาย…รายได้เพื่อกิจกรรมของมัสยิด