“วัชระ” ยื่นหนังสือถึง “สหายใหญ่” เร่งแก้ปัญหาราคา “ปาล์ม-ยาง” ตกต่ำ

11

“วัชระ เพชรทอง” ยื่นหนังสือถึง ”สหายใหญ่-ภูมิธรรม เวชยชัย”” เร่งแก้ไขปัญหา “ราคาปาล์ม-ปุ๋ยแพง” ช่วยชนชั้นกรรมาชีพด่วนที่สุด ชาวสวนสุดกลั้นเตรียมระดมพลบุก กทม.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.34 น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งหนังสือถึง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยลงเลขรับที่ 2404

ในหนังสือระบุว่าด้วยข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวสวนปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับกรณีราคาปาล์มตกต่ำ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เหลือเพียงกิโลกรัมละ ๓.๖๐ บาท จากจุด ขายได้ต่ำกว่านี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มเดือดร้อนอย่างหนัก ผู้ปกครองโอดครวญน้ำตาตกในต้องขายปาล์ม ๑๐๐ กิโลกรัม ถึงจะสามารถซื้อกระโปรงนักเรียนให้ลูกได้ ๑ ตัว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและยังปรากฏอีกด้วยว่าเกษตรกรในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ขายปาล์มได้เพียงกิโลกรัมละ ๓ บาทเท่านั้น ซึ่งราคาปาล์มมีราคาตกต่ำที่สุดของประเทศไทยในการนี้ขอให้ท่านในฐานะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเดิมท่านเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย บัดนี้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรัฐของพรรคเพื่อไทยโปรดดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มใน จ.สุราษฎร์ธานีและทุกจังหวัดในภาคใต้โดยเร็วที่สุดด้วยเพราะเป็นชนชั้นกรรมาชีพผู้ใช้แรงงานที่ถูกกดขี่จากนายทุนขุนศึกศักดินาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอให้ประกันราคาปาล์มในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ให้เหมาะสมกับราคาต้นทุนการผลิตของเกษตรกร (มีทะลายปาล์ม ๑ ทะลาย ชาวสวนฝากมาให้นายภูมิธรรมฯ รัฐมนตรี)
๒. จัดเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มรายย่อย
๓. ตรวจสอบตราชั่งลานปาล์ม สถานที่รับซื้อปาล์มทุกแห่งให้เที่ยงตรงอย่าให้มีการโกงตาชั่งอีกต่อไป
๔. ขอให้แก้ไขปัญหาปุ๋ยมีราคาแพง เกษตรกรร้องเรียนราคาแพงมากกระสอบละ ๑,๘๐๐ บาท
๕. ขอให้กวดขันจับกุมการลักลอบขนน้ำมันปาล์มเถื่อนจากต่างประเทศทั้งทางทะเลและทางบก
๖. ขอให้ควบคุมราคาเสื้อผ้าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนทั้งประเทศที่มีราคาแพง
๗. ขอให้ลงพื้นที่ไปฟังความทุกข์ยากของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม อย่านั่งอยู่แต่ในห้องปรับอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดด้วย จักขอบคุณยิ่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำอย่างถึงที่สุด ขาวสวนปาล์มสุดจะทนเริ่มจับกลุ่มพูดคุย ประสานการเคลื่อนไหว สรุปปัญหา เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

รายงานข่าวแจ้งว่า ในสถานการณ์ราคาปาล์มตกต่ำ ยังดีที่ราคายางพารายังพอไปได้ แต่เกษตรกรที่ไม่มีสวนยาง มีแต่สวนปาล์มเริ่มแบกนับภาระไม่ไหวแล้ว บ่นกันอุบ ปุ๋ยก็ราคาแพง ค่าครองชีพก็สูงขึ้นทุกวัน ขาดการเอาใจใส่ดูแลจากรัฐบาล

การเคลื่อนไหวของชาวสวนปาล์มมีเป้าหมายยื่นหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเบื้องต้น