เพิ่มศักยภาพผู้นำมุสลิมสุราษฎร์ฯ-เร่งออกโฉนดมัสยิดที่มีปัญหา

139

กอจ.สุราษฎรฯ จัดอมรมพิ่มศักยภาพผู้นำมุสลิมสุราษฎร์ฯ พร้อมร่งออกโฉนดมัสยิดที่มีปัญหา 

https://vt.tiktok.com/ZSYUkfhDK/

วันที่ 13 มิ.ย. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม เข้าร่วมอบรม มีนายธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานกอจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธาน

นายดาริส อบรม รองประธานกอจ. สุราษฎร์ฯ กล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

‘การพัฒนาคุณธรรมจึงมีความจำเป็นมากจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม”ขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ทำได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จริง เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต

ดร.ธงชัย กล่าวว่า การโครงการเป็นโอกาสอันดีที่ให้ผู้นำศาสนาอิสลามใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเรามีความรู้อยู่แล้ว นำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ในครอบครัว สับปุรุษและชุมชนเพื่อสร้างสังคมสงบสุข
“คุณธรรม จริยธรรม” เป็นสิ่งที่เรามักได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ แต่ยิ่งพูดก็ดูเหมือน
คุณธรรม จริยธรรม ก็จะยิ่งห่างหายไปจากชีวิตของเรามากขึ้นทุกวัน คุณธรรม จริยธรรม
คือ สิ่งที่จะคอยกำกับจิตใจของคนเราให้คิดและทำสิ่งดี ๆ มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยง
สิ่งที่เลวร้ายและเป็นโทษกับผู้อื่น แต่การที่ทุกวันนี้คนเราคิดและทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์
แต่มีโทษกันมากขึ้น สะท้อนว่าคุณธรรม จริยธรรม ในชีวิตผู้คน นับวันจะห่างหายไป
เมื่อคุณธรรมจริยธรรมหายไป จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา สังคมเรามีปัญหา’ประธานกอจ.สุราฎร์ กล่าว

ตัวแทนวัฒนธรรมจ.สุราษฎร์ฯ

ดร.ธงชัย กล่าวว่า มุสลิมถูกบัญญัติให้ต่อสู้กับสภาวะไร้คุณธรรมจริยธรรม ที่ถือเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่จะบ่งชี้ถึงความศรัทธาที่มีอยู่ในจิตใจของคนเรา โดยเรียกภารกิจนี้ว่า การส่งเสริมความดี ยับยั้งความชั่ว

ประธานกอจ.สุราษฎร์ฯ กล่าวว่า กอจ.สุราษฎร์ฯต้องการสร้างสังคมมุสลิมที่มีคุณภาพ เริ่มจากอิหม่าม ก่อนจะกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆ อะไรที่เป็นอุปสรรคในการบริหารองค์กร ก็จะเร่งแก้ปัญหา อย่างเช่นปัญหาการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งมัสยิดจ.สุราษฎร์ฯ กว่า 80% ไม่มีเแกสารสิทธิ์ จึงได้เขิญผู้เชี่ยวชาญด้านการโฉนดที่ดินให้มัสยิด คุณพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ มาดำเนิการแก้ปัญหา ขอให้อิหม่ามทุกมัสยิดร่วมมือกัน งานจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคน

ด้านนายพีรพจน์ กล่าวว่า ไม่เพียงจ.สุราฎร์ฯ แต่มัสยิดมีปัญหาทั่วประเทศ ซึ่งการออกโฉนดให้มัสยิดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องรู้จักช่องทางในการเข้าไปดำเนินการ หลายแห่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ บางแห่งทายาทไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์

‘เราต้องตระหนักว่า การวากั๊ฟที่ดินให้มัสยิด เพียงแต่เอ่ยปาก ที่ดินก็เป็นของอัลเลาะฮ์แล้ว หากเราไม่ยอมโอน ผมพบให้หลายกรณี อัลเลาะฮ์ได้ลงบาลา และไม่ลงบาลอในรุ่นเรา แต่อาตไปถึงรุ่นลูก บางคนเป็นดี แต่ชีวิตกลับโดนบาลา สืบไปก็พบว่า พ่อเคยขายที่ดินมัสยิด พ่อที่โกงที่มัสยิด ก็จะมีบาลาถึงลูก’ นายพีรพจน์กล่าว และต้องรีบดำเนินการให้เสร็จอย่าปล่อยปละละเลย คนรุ่นเก่าปล่อยปละละเลย แต่รุ่นเราต้องขมักเขม่นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

นายพีรพจน์ กล่าวว่า จากการประสานกับศูนย์ออกโฉนดที่ดิน กำลังรังวัดออหโฉนดที่ดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 28 กรกฎาคม อาจมีมัสยิดบางแห่งดำเนินการได้ทัน ขอให้พวกเราให้ความร่วมมือด้วย