ท่านผู้หญิงวิระยา ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญทหารอ.รามัน ยะลา

419

13 ธ.ค.59, 1500 ฉก.ทพ.41 ร่วมกับ ผกก.สภ.รามัน ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ประธานกรรมการเลขานุการมูลนิธิบำรุงขวัญ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสเดินทางพบปะ เยี่ยมเยียน พร้อมมอบวัตถุมงคลและเงินบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ณ ร้อย.ทพ.4111 บ.ยือโร๊ะ ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา