“นิพนธ์” เปิดงาน มหกรรมการเงินหาดใหญ่ ” Digital Finance For All “

8

“นิพนธ์ บุญญามณี” เปิดงาน มหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 14 “Digital Finance For All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และต่อยอดทางธุรกิจ

วันที่ 5 ก.ค.2567 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิด งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 14 M0NEY EXPO HATYAI 2024 บริเวณชั้น 1 หาดใหญ่ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานร่วม นางสาวภริดา วิริยะรังสฤษฏ์ รองประธานจัดงาน นายพสุธา ระวังสุข รองผอ.ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นายศิวกร วิชากิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์ ท่าจีน รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และ การบริการของธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงิน บริเวณชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
โดยที่วารสารการเงินธนาคาร จัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 14 MONEY EXPO 2024 HATYAI ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ภายใต้แนวคิด ” Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อคุณ” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุค การเงินดิจิทัล DigiTal Finance ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้เลือกใช้บริการอย่างครบวงจรจากธนาคาร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการส่งออก และนำเข้า เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษสุดในรอบปี รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดอีกมากมาย นอกจากยี้ยังมีกิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชน และนักลงทุน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ตลอดทั้ง 3 วันนายนิพนธ์ กล่าวว่า กาจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด ” Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจในภาคใต้ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่วนประชาชนและผู้บริโภคภาคใต้ ก็ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน การลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งให้ความรู้ทางการเงินต่อผู้เข้าชมงาน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินของตนเอง และของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญเป็นพิเศษคือ จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ๆ เอสเอ็มอี ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อย รวมถึงเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จะได้ใช้งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ที่จัดขึ้นในวันนี้ ในการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อนำเงินทุนไปประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถขยายกิจการ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างความตื่นตัวแก่ธุรกิจ และผู้บริโภคในภาคใต้ก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่มีทางเลือกมากขึ้น ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน สามารถวางแผนตลอดจนบริหารจัดการทางการเงินของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการในสมัยใหม่ ทำให้ทุกครอบครัวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้บริการทางการเงิน ซึ่งสุดท้ายก็จะส่งต่อการขับเคลื่อนส่งผลให้เศรษฐกิจในหาดใหญ่ในภาคใต้ ให้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น การขับเคลื่อนขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลให้ภาคใต้มีแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีพลัง และจะมีผลกระจายไปยังระบบเศรษฐกิจ ทั้งระบบของประเทศไทยให้มีพลัง ทำให้ภาคใต้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนทางการเงิน ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบ เข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว ไม่ว่าพี่น้องประชาชน จะตื่นตัวกับการประกอบอาชีพเกษตรหลายอย่าง วันนี้มีการส่งเสริมให้ยะลาเป็นฮับของทุเรียน หรือสงขลาก็มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เข้ามาทดแทน ซึ่งก็ถือว่าหลายส่วนได้เข้ามาส่งเสริม ฉะนั้นการที่มี Money Expoเกิดขึ้น ทำให้พี่น้องเกษตรกร มีลู่ทางในการที่จะศึกษาการลงทุนในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้น รวมทั้งการที่จะคิดไปต่อยอดให้กลางน้ำเมื่อผลิตสินค้าเกษตรแล้ว ทำอย่างไรให้ผลิตออกมาได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถส่งไปจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้อย่างมีพลังต่อไป และนี่คือช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น