จุฬาราชมนตรีนำมุสลิมไทยต้อนรับผู้นำอิสลามสูงสุดแห่งอียิปต์

235

จุฬาราชมนตรี นำมุสลิมไทยให้การต้อนรับผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งอียิปต์ ในโอกาสเดินทางทางเชื่อมสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 70 ปี สัมพันธ์ไทย-อียิปต์

วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ศูนย์บริหารศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 หนองจอก นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี นำคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทษไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด องค์กรมุสลิม และกลุ่มสตรี เป็นต้นให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.อะห์หมัด มูฮัมหมัด อะห์หมัด อัฏฏ็อยยิบ ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ประธานกอจ.สุราษฎร์ฯ ร่วมต้อนรับ