ออกโฉนดมัสยิดสุราษฎร์ฯคืบหน้า เตรียมตัวรับกัน

237

โครงการจัดทำโฉนดที่ดินมัสยิดจ.สุราษฎร์ธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกอจ. มีความคืบหน้า รังวัดแล้วหลายแห่ง

ตามที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานกอจ.สุราษฎร์ฯ ได้ประกาศแผนการออกโฉนดมัสยิดต่อที่ประชุมอิหม่ามของจังหวัดสุราษฎร์ฯ เมื่อเดือนมิถุนายน โดยได้ตั้งคณะทำงานมีนายพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ เป็นประธาน คณะทำงานได้ดำเนินการคืบหน้าไปพอสมควร

นายพีรพจน์ นำคณะเข้าพบนางพรรณี พรหมเทพ เจ้าพนักงานที่ดินจ.สุราษฎร์ฯ สาขาไชยา ซึ่งรับผิดชอบการออกโฉนดที่ดินพื้นที่อ.ไชยา และท่าชนะ และเข้าพบผู้อำนวย รองผู้อำนวยการศูนย์ออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ฯ รับผิดชอบ 5 จังหวัด เพื่อประสานการออกโฉนด

ศูนย์ออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ฯ แต่งตั้งโดยกรมที่ดิน เพื่อช่วยการออกที่ดิน การรังวัดในพื้นที่ๆงานล้นมือ

หลังจากนั้น เจ้าพนักงานรังวัดได้ออกรังวัดที่ดินมัสยิดในพื้นที่อ.ท่าชนะ แล้วเสร็จ 7-8 แห่ง และรอนัดหมายการรังวัดมัสยิดในพื้นที่อ.ไชยา และอ.กาญจนดิษฐ์ คาดว่า การดำเนินการรังวัดจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม สามารถออกโฉนดได้ภายในปีงบประมาณ 2567(กันยายน2567)

นายธงชัย กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันดำเนินการให้โครงการการออกโฉนดที่ดินมัสยิดจ.สุราษฎร์ฯมีความคืบหน้าไปมาก คาดว่า จะมีพิธีมอบโฉนดในเดือนกันยายน โดยได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ฯ เพื่อหาเรื่องนี้แล้ว ทางจังหวัดพร้อมให้ความร่วมมือให้ใช้สถานที่ โดยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และจุฬาราชมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบด้วย

“กอจ.สุราษฎร์ฯ ได้รับมอบหมายจากอิหม่ามทั้งจังหวัดให้เข้ามาทำงานพัฒนาองค์กรศาสนา มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามที่ได้วางแผนงานไว้อย่างเต็มที่ การออกโฉนดเป็นงานยาก ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มาทำจึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งมีมัสยิดที่จะออกโฉนดได้ในปีนี้เกือบ 20 แห่ง ที่เหลือจะดำเนินการในปีถัดไป “ประธานกอจ.สุราษฎร์ธานี กล่าว