ปัญหาขนขยะคลองหอยโข่งเดือด นายอำเภอไล่กำนัน ชาวบ้านไล่นายอำเภอ

96

ชาวบ้านในอำเภอคลองหอยโข่งทยอยรวมตัวชุมนุมประท้วงเรียกร้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากขยะหาดใหญ่ เตรียมเดินทางไปศาลากลางไล่นายอำเภอออกจากพื้นที่นายอำเภอคลองหอยโข่งไล่กำนันออกจากห้องประชุม ชาวบ้านเตรียมไล่นายอำเภอ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม2567 ตัวแทนชาวบ้านในหลายหมู่บ้านของตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณตลาดนัดบ้านเหนือ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแสดงพลัง ทวงคืนเส้นทาง เลียบคลองชลประทาน

ทั้งยังร่วมตั้งด่านตรวจบริเวณเส้นทางเลียบคลองชลประทาน สกัดไม่ให้รถบรรทุกขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ใช้เส้นทางนี้ในการวิ่งผ่านไปยังโรงคัดแยกขยะในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลคลองหอยโข่งซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

เนื่องจากเห็นว่ารถบรรทุกขยะ ทำน้ำขยะเรี่ยราดตลอดเส้นทางส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง จนทำให้น้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปา สกปรก จนคณะกรรมการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านประกาศหยุดการผลิตตั้งแต่ 6 กรกฎาคมจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยชาวบ้านที่มารวมตัวกันต้องการทวงคืเส้นทางแล้วให้รถบรรทุกขยะไปวิ่งในเส้นทางอื่นแทน

นายทนงค์ ละอองโชค กำนันตำบลคลองหอยโข่ง กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 4 และ หมู่ 5 ได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากกรรมการหยุดการผลิตน้ำประปา จากปัญหาความกังวลว่าน้ำดิบสกปรกจากการที่รถบรรทุกขยะวิ่งผ่านเส้นทางเลียบคลองชลประทาน จึงต้องมารวมตัวกัน ตั้งด่านสกัด ขอร้องไม่ให้รถวิ่งผ่านเส้นทาง ในขณะที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาแต่อย่างใด

“ปัญหาขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ก็ยังสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้นำท้องถิ่นทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอคลองหอยโข่ง

เนื่องจากผู้นำท้องถิ่นได้พยายามนำเสนอปัญหาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือแต่ล่าสุดนั้นกลับไล่กำนันตำบลคลองหอยโข่งออกนอกห้องประชุม ทำให้ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน พร้อมระดมพลเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งคืนนายอำเภอคนนี้กลับคืน แล้วขอนายอำเภอคนใหม่มาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้”

นายนิวัตน์ พงษ์ประยูร ตัวแทนคณะกรรมการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กล่าวว่าผลการตรวจคุณภาพน้ำดิบและพื้นที่ผ่านการกรองที่ทางอำเภอคลองหอยโข่ง ได้ทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่คณะวิทยาศาสตร์แต่มีหมายเหตุยืนยันว่าเป็นน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการบริโภค

ยืนยันได้ชัดว่าน้ำประปาของหมู่ที่ 3 แม้จะผ่านเครื่องกรองแต่ก็ไม่สามารถดื่ม ได้โดยก่อนหน้านี้มีการทรงตัวคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกปีซึ่งน้ำของประปาหมู่ที่ 3 หรือเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีจนกระทั่งมีรถขยะวิ่งผ่านเส้นทางเลียบคลองชลประทานดังนั้นจึงจำเป็นต้องหยุดการผลิตจนกว่าเราจะพบว่ารถขยะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นอย่างถาวร