กกต.สอย ‘คอดียะห์ ทรงงาม’จากอ่างทองพ้นจากส.ว.

211

สอย ส.ว.เพียงหนึ่งเดียว คอดียะห์ ทรงงาม จากอ่างทอง ตัวแทยสื่อ พ้นจากส.ว. ด้วยเหตุคุณสมบัติจัดกับรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 กรกฎาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แจกใบส้มหนึ่งให้สมาชิกวุฒิสภาจากอ่างทอง ‘คอดียะฮ์ ทรงงาม’หลังตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติขัดกับกฎหมาย โเยดรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นที่ปรึกษานายก อบจ.อ่างทอง ไม่เกี่ยวกับการเป็นแค่ผู้ประกาศเสียงตามสาย

ทำให้ กกต.ต้องเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมา ให้ตัวจริงครบ 200 คนเพื่อเปิดสภาฯ คงเหลือตัวสำรอง 99 คน ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบ ขบวนการฮั้วการเลือกส.ว.