ฝึกหนักทหารพรานศรีสาคร วินัย แข็งแกร่งร่างกายและจิตใจ

567

ผบ.ฉก.ทพ.49 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทนอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยรุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

เมื่อ 18 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.จรูญ จตุรงค์ ผบ.ฉก.ทพ.49 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทนอาสาสมัครทหารพรานของหน่วย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 ตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ที่ 25/2560 ลง 6 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การฝึกทดแทนกำลังพลอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 78 นาย โดยมี นายทหาร นายสิบ และอาสาสมัครทหา