3 สาวสวยคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ 3 จว.ชายแดนใต้ รอลุ้นชิงมงฯ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่ กทม.

2502

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์จัดการประกวดมิสแกรนด์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี เพื่อคัดเลือกสาวงามเป็นตัวแทนสาวงามจาก จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 ภายใต้คอนเส็ป “นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์”เวทีอันดับหนึ่ง นางงามพร้อมใช้

สำหรับรูปแบบการจัดงาน เน้นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยสาวงามผู้เข้าประกวดทุกคน แต่งชุดพื้นถิ่นอย่างชุดราตรีผ้าปาเต๊ะสวยงาม ไม่มีการแต่งชุดว่ายน้ำแต่อย่างใด มีการถามตอบคำถามในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ทำให้ได้มาซึ่งตำแหน่งมิสแกรนด์ 3 จังหวัด ได้แก่ มิสแกรนด์นราธิวาส หมายเลข13 น.ส.สุรัชาวดี จักรกิจ (น้ำค้าง), มิสแกรนด์ปัตตานี หมายเลข 9 น.ส.สมฤาดี วรรณกลัด (กอบัว) และมิสแกรนด์ยะลา หมายเลข3 นางสาวปรีญาภรณ์ วิกสุวรรณ (เหมียว)

การจัดการประกวดมิสแกรนด์ใน 3 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสะท้อนเอกลักษณ์และความสวยงาม รวมถึงต้องการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่สำคัญต้องการสื่อให้เห็นถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ ผ่านการถ่ายทอดจากเหล่านางงามที่ต้องผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป